Jakie zmiany podatkowe wprowadza Polski Ład?

Polskim Ładem nazywa się potocznie projekt ustawy wprowadzonej 26 lipca 2021 roku, dotyczący zmian w przepisach ubezpieczeniowych i podatkowych. Zmiany te były już dawno zapowiadane i przez Polskę przetoczyła się dyskusja nad ich najważniejszymi aspektami. Część z innowacji powinna być szczególnie ważna dla przedsiębiorców i osób, które pracując, płacą podatki. Jakie to zmiany i czego dotyczą?

Zmiany w kwestii odliczania składki zdrowotnej od podatku

Składka zdrowotna uprzednio była odliczana przez przedsiębiorcę od podatku dochodowego. Obecnie takie odliczanie zostało zlikwidowane i wszyscy zostali dotknięci tym systemowym rozwiązaniem. Jeśli chodzi o pracowników, to zastosowano pewne rozwiązania niwelujące brak dawnego odliczania, jednak stosuje się je w przypadku rocznego dochodu wynoszącego mniej niż 133 692 zł rocznie.

Ponadto zmianie uległy zasady określania wysokości samej składki. Składki zdrowotne naliczane są od dochodu, dodatkowo w zależności od sposobu opodatkowania, czyli skali podatkowej, podatku liniowego oraz od przychodu z racji ryczałtu.

Dodatkowo zmienione przepisy dotyczą również odprowadzania składek zdrowotnych od wynagrodzeń członków zarządów. Wszystkie te zmiany wpływają na konieczność ich wdrożenia w działania zawodowe w miejscach takich, jak EMIKOL Biuro rachunkowe.

Obniżenie stawek podatkowych od osób będących na ryczałcie

W przypadku niektórych zawodów medycznych zmienił się procent stawki ryczałtu i wynosi teraz 14%. Zmiany dotyczą też niektórych usług wykonywanych w dziale IT. Wcześniej był to ryczałt 15%, a aktualnie jest to 12%. Nowa stawka obejmuje też architektów i wynosi 14%. Zmiany dotyczą także obszarów najmu prywatnego.

Nowe zasady naliczania wynagrodzeń

Nowy Ład przynosi także zmiany w naliczaniu wynagrodzeń. Wiąże się to właśnie z brakiem odliczania od podatku wydatku na składkę zdrowotną oraz tak zwaną ulgą dla klasy średniej. Na zmieniane naliczanie wpływa również podniesienie kwoty wolnej od podatku, a także zmiany w limitach progu podatkowego.

Ulgi w zeznaniach podatkowych

Nowy ład wprowadza ulgi w rocznych zeznaniach podatkowych. Dotyczą one na przykład podatków od rodzin 4+, gdzie zwalnia się z podatku przy dochodzie do 85 528 zł rocznie.

Ulgi dotyczą również samego zeznania rocznego. Wprowadzono nowe i doprecyzowano już istniejące, dotyczące np. ulgi rehabilitacyjnej.

Rzeczywistość Nowego Ładu funkcjonuje już bez nowych Kart Podatkowych, z tym że przedsiębiorcy, którzy do tej pory w ten sposób się rozliczali, mogą to robić nadal.