Uchwalona ustawa o podwyżkach dla urzędników rządowych w 2024 roku: szczegółowy przegląd

Na horyzoncie pojawiły się znaczące zmiany dla pracowników sektora publicznego. W 2024 roku urzędnicy rządowi mogą spodziewać się podwyższenia wynagrodzeń. To jest efekt ustawy okołobudżetowej, którą Sejm zatwierdził 16 stycznia. Ustawa ta uwzględnia zwiększenie płac nie tylko dla pracowników administracji rządowej, ale także dla nauczycieli. Zastanawiasz się, kto dokładnie będzie mógł skorzystać z tej podwyżki i jakie kwoty będą miały te podwyżki?

Rok 2024 przyniesie korzyści finansowe dla pracowników budżetówki. Projekt ustawy okołobudżetowej został przyjęty przez Sejm w głosowaniu 16 stycznia 2024 r. Kluczowe założenia ustawy wskazują, że rząd zarezerwuje dodatkowe fundusze na podwyższenie średnich wynagrodzeń dla nauczycieli, nauczycieli akademickich, wszystkich pracowników państwowej sfery budżetowej oraz żołnierzy i funkcjonariuszy. Dotacja na przedszkola dla samorządów była zwiększona o ponad 2,3 mld zł, co pozwoliło na sfinansowanie podwyżek dla nauczycieli w przedszkolach, które do tej pory były finansowane ze środków własnych jednostek samorządu terytorialnego.

Następstwem uchwalenia ustawy okołobudżetowej w 2024 r. jest kwestia, kto otrzyma podwyżki. Nauczyciele na początku swojej kariery otrzymają najwyższe podwyżki wynoszące 33%, natomiast pozostali nauczyciele mogą liczyć na podwyżki o 30%. Służby mundurowe, takie jak policjanci, celnicy oraz żołnierze oraz urzędnicy administracji rządowej, w tym pracownicy ZUS i KRUS, mogą spodziewać się podwyżki o 20% (z wyjątkiem osób na stanowiskach kierowniczych). Pracownicy Kancelarii Sejmu i Kancelarii Senatu również otrzymają podwyżki o 20%. Sytuacja jest nieco inna dla pracowników samorządowych, gdyż to ich bezpośredni przełożeni decydują o ewentualnych podwyżkach płac.

W związku z tym Premier Donald Tusk wezwał wójtów, burmistrzów, starostów i prezydentów miast, aby także zabezpieczyli fundusze na podwyżki dla pracowników samorządowych. Chociaż ich wynagrodzenia wzrosną, to głównie ze względu na podwyższenie płacy minimalnej (od 1 stycznia tego roku najniższa krajowa wynosi 4242 zł, a od 1 lipca br. będzie to 4300 zł).