Mobbing w pracy – ten problem można rozwiązać

Na mobbing w pracy składa się szereg negatywnych zachowań pracodawcy, przełożonego lub współpracowników względem konkretnej osoby. Jest to uporczywe działanie mające na celu upokorzenie i ośmieszenie pracownika lub wywarcie na nim presji, aby na przykład został w pracy po godzinach. Przed mobbingiem można się bronić, a poszkodowany może liczyć na zadośćuczynienie pieniężne. A jak skutecznie rozwiązać ten problem?

Na czym polega mobbing?

W pracy często zdarzają się nieprzyjemne sytuacje, a poszczególni pracownicy mogą jawnie okazywać sobie niechęć. Kłótnie i drobne intrygi to codzienność w wielu firmach i jeśli występują sporadycznie, to nie będą miały dużego wpływu na samopoczucie uczestniczących w nich osób. Problem zaczyna się wtedy, gdy pracownik przestaje czuć się bezpiecznie w pracy i odczuwa duży dyskomfort na samą myśl o tym, że będzie musiał do niej pójść. Mobbing najczęściej przejawia się w takich zachowaniach jak:

  • stosowanie wyzwisk, gróźb i pomówień
  • zlecanie bezsensownych czynności
  • wykluczanie pracownika z ważnych spotkań i imprez integracyjnych
  • lekceważenie pracownika
  • molestowanie seksualne

Złe traktowanie pracownika w miejscu pracy jest niedopuszczalne i nie można go tłumaczyć zajmowaną przez mobbera pozycją. W wyniku zastraszania wiele osób decyduje się na odejście z pracy, ponieważ nie czują się na siłach, by walczyć o swoje prawa.

Mobbing w pracy – co można zrobić?

W przypadku wystąpienia mobbingu warto skonsultować się z doświadczonym radcą prawnym, który udzieli poszkodowanemu stosownego wsparcie i wskaże mu możliwe rozwiązania. Niewłaściwe zachowanie przełożonego trzeba będzie udowodnić przed sądem. W tym celu pracownik powinien zbierać dowody w postaci e-maili, SMS-ów, nagrań, zwolnień lekarskich lub zeznań świadków. Bardzo ważna będzie również opinia lekarska lub psychologiczna, na podstawie której będzie można określić, jak duży wpływ na zdrowie pracownika miały zastosowane przez mobbera metody. Radca prawny Poznań pomoże także w przygotowaniu dokumentacji, napisaniu pozwu i ustaleniu wysokości oczekiwanego zadośćuczynienia. Korzystając z usług doświadczonego prawnika, można znacznie zwiększyć swoją szansę na wygraną i zachowanie dotychczasowego stanowiska pracy.

Mobbing w pracy – dlaczego warto reagować?

Długotrwale stosowany mobbing prowadzi do poważnych problemów natury psychicznej i somatycznej. Nieustanny stres i obniżone poczucie własnej wartości mogą wywołać stany depresyjne, nerwicę lub poważny rozstrój żołądka. Zastraszani pracownicy często cierpią na bezsenność i brak apetytu, a ich produktywność wyraźnie spada. Brak reakcji może dodatkowo zachęcać mobbera do dalszych działań, które z czasem będą obejmowały coraz większą grupę osób. Dlatego warto zgłosić się po profesjonalną pomoc do radcy prawnego, by skutecznie przeciwdziałać mobbingowi w miejscu pracy. Prawnik może kontaktować się z firmą w imieniu swojego klienta, co sprawi, że problem nie zostanie zignorowany, a pracodawca będzie musiał się odnieść do stawianych zarzutów.

Za mobbing w pracy odpowiada zawsze pracodawca i to on ma obowiązek zareagować w takiej sytuacji. Karą dla pracownika może być zmiana stanowiska, obniżenie pensji lub pozbawienie go benefitów. Jeśli wspomniany czyn zostanie zakwalifikowany przez sąd jako przestępstwo, to mobber może otrzymać karę grzywny lub pozbawienia wolności. Udowodnienie mobbingu nie jest proste i wymaga podjęcia zdecydowanych kroków prawnych, a wygrana sprawa w sądzie może przynieść pracownikowi wiele korzyści i całkowicie odmienić jego życie.