Możliwość wystawienia zwolnienia lekarskiego z datą wsteczną – warunki i konsekwencje

Choroba nie zawsze pozwala nam na natychmiastowe dotarcie do gabinetu lekarskiego. W takim przypadku, istnieje możliwość wystawienia zwolnienia lekarskiego, potocznie nazywanego L4, z datą wsteczną. Ten aspekt procedur medycznych nie jest jednak powszechnie znany, dlatego warto przyjrzeć mu się bliżej.

Zwolnienie lekarskie z datą wsteczną jest możliwe do wystawienia przez lekarza pod pewnymi warunkami. Zazwyczaj, w przypadku większości schorzeń, zwolnienie obowiązuje od dnia kiedy pacjent zgłosił się do lekarza. Niemniej jednak, istnieją sytuacje, kiedy stan zdrowia nie pozwolił na wcześniejszą wizytę. W takich okolicznościach, lekarz ma prawo wystawić zwolnienie z opóźnieniem, maksymalnie do trzech dni od dnia konsultacji.

Jednakże, ten trzydniowy limit nie obowiązuje w sytuacjach, gdy pacjent korzysta z pomocy psychiatry. Jeśli specjalista uzna, że zaburzenia psychiczne pacjenta wpływały na jego zdolność do oceny własnego stanu zdrowia i samodzielnego zgłoszenia się na wizytę, może wystawić zwolnienie z datą jeszcze bardziej odległą.

Ważne jest również, że pracodawca ma obowiązek zaakceptować zwolnienie lekarskie z datą wsteczną. Jeżeli jednak ma co do niego wątpliwości, może zlecić kontrolę w celu jego weryfikacji. Kontrolę taką może przeprowadzić osobiście lub za pośrednictwem lekarzy orzeczników z ZUS. W sytuacji, gdy zwolnienie zostanie uznane za niewłaściwe, pracownik może stracić prawo do zasiłku chorobowego na okres objęty tym zwolnieniem.