Nadchodzą dodatkowe 1000 zł do pensji: Kto skorzysta z nowych programów rządu?

W kontekście niedawno uchwalonych programów przez rząd, prawie 200 tys. pracowników sektora pomocowego otrzyma specjalny dodatek motywacyjny w wysokości 1 tys. zł brutto. Początek wypłat planowany jest na lipiec 2024 r., a otrzymują go osoby pracujące w szeroko rozumianej branży opiekuńczej i wspierającej. Sprawdź szczegółową listę beneficjentów.

Decyzja o przyznaniu dodatkowych środków w wysokości 1000 zł brutto dla pracowników branży pomocowej jest już przesądzona. Pierwsze transfery funduszy rozpoczną się od lipca 2024 roku.

19 czerwca 2024 r., rząd zaakceptował strategie opracowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczące finansowania bonusów do wynagrodzeń dla pracowników angażujących się w opiekę nad dziećmi, wsparcie osób starszych i potrzebujących – jak podaje komunikat prasowy ministerstwa.

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Minister Rodziny, od początku prac nad projektem ustawy podkreślała ważność wysiłku pracowników socjalnych, którzy mimo wymaganej wysokiej kwalifikacji często nie otrzymują odpowiedniego wynagrodzenia za swoją ciężką pracę. Te dodatki mają na celu zapewnienie godziwych warunków życia i poczucie szacunku dla ich trudnej roli w Polsce.

Oszacowany koszt wypłaty tego dodatku w latach 2024-2027 wynosi około 2,08 mld zł. Przewiduje się, że dodatkowe środki otrzyma około 200 tys. osób. Ale kto dokładnie otrzyma ten bonus?

Środki te otrzymają pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w jednostkach pomocy społecznej i jednostkach wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pracownicy instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 prowadzonych przez samorządy, a także osoby prowadzące rodzinne domy dziecka oraz zawodowi rodzice zastępczy.

Kierując się różnicą między grupami pracowników, Rada Ministrów przyjęła uchwały dotyczące czterech programów. Programy te obejmują dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników jednostek pomocy społecznej w formie dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027, dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027, dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027, oraz dofinansowanie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi do lat 3 na lata 2024–2027.