Od 1 października wchodzą w życie trzy nowe świadczenia dla rodziców – kluczowe jest spełnienie kryterium wieku dziecka

W związku z programem „Aktywny rodzic”, rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola będą uprawnieni do jednego z trzech oferowanych świadczeń, ale tylko pod warunkiem spełnienia kryterium wiekowego. Tak wynika z informacji uzyskanych od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS), które odpowiada na pytania dotyczące nowych świadczeń wprowadzanych z dniem 1 października bieżącego roku.

Zgodnie z obecnymi przepisami prawa oświatowego, do przedszkola mogą uczęszczać dzieci w wieku od trzech do sześciu lat, ale istnieje również opcja wcześniejszego przyjęcia dziecka – gdy skończy ono dwa i pół roku. Powstałe w ten sposób niejasności wśród rodziców dotyczą możliwości skorzystania z pomocy finansowej z programu „Aktywny rodzic”, jeśli postanowią przenieść swoje dziecko ze żłobka do przedszkola po osiągnięciu przez nie wspomnianego wieku.

Jak się okazuje, w takim scenariuszu rodzice będą mogli liczyć na świadczenie znane jako „aktywnie w domu”, które wynosi 500 zł. Choć jest ono głównie skierowane do rodziców, którzy nie są uprawnieni do dwóch pozostałych świadczeń – „aktywni rodzice w pracy” (zwane też świadczeniem „babciowym”) i „aktywni w żłobku”, lub nie chcą z nich korzystać, przepisy ustawy z dnia 15 maja 2024 r. o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej i wychowywaniu dziecka (Dz.U. poz. 858) nie zawierają żadnej klauzuli wykluczającej przyznanie tego świadczenia dla dzieci uczęszczających do przedszkola.

Jednakże, jak zaznacza MRPiPS, aby móc skorzystać z tego świadczenia, konieczne jest spełnienie kryterium wiekowego dziecka. Wsparcie finansowe przysługuje bowiem od miesiąca, w którym dziecko kończy rok do miesiąca poprzedzającego trzecie urodziny dziecka. Oznacza to, że rodzic dziecka, które ma dwa i pół roku, czyli 30 miesięcy, i uczęszcza do przedszkola, będzie miał prawo do otrzymania świadczenia „aktywnie w domu” przez kolejne pięć miesięcy.