Najem mieszkań a podatki: Rewolucyjna decyzja Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie może okazać się milowym krokiem dla wynajmujących mieszkania. Decyzja ta przewiduje możliwość płacenia niższych podatków przez najemców, a nawet możliwości ubiegania się o zwrot nadpłaconych sum. Ta przełomowa decyzja daje pola do walki o błąd w interpretacji prawa podatkowego.

Sąd warszawski podjął nowatorską decyzję, która modyfikuje zasady opodatkowania wynajmu nieruchomości, dając szansę na obniżenie podatków dla wynajmujących. Jak informuje „Gazeta Wyborcza”, najwyższym podatkiem od nieruchomości objęte będą tylko te budynki, które faktycznie są wykorzystywane do celów działalności gospodarczej. Właściciele nieruchomości teraz mogą mieć nadzieję na zwrot nadpłaconych podatków, co może mieć ogromne znaczenie dla wielu przedsiębiorców.

Końcem 2022 roku stawki czynszu za mieszkania prywatne zostały ustalone na poziomie 12% i 32%. Po wejściu w życie Polskiego Ładu jedyną możliwą opcją był podatek liniowy, jednak nie przewidywał on możliwości odliczenia wydatków. „Gazeta Wyborcza” zwraca uwagę, że istnieje alternatywa dla indywidualnego wynajmu – wynajem komercyjny, czyli sytuacja, w której mieszkanie jest wynajmowane przez firmę.

Do tej pory osoby wynajmujące mieszkania innym osobom fizycznym, płaciły do urzędu skarbowego 1 zł za metr kwadratowy, bez względu na to, czy nieruchomość była wynajmowana prywatnie czy komercyjnie. Jednak po wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2020 roku zaszło pewne zamieszanie. Sąd stwierdził, że jeżeli właściciel mieszkania wynajmuje swoją nieruchomość w celach biznesowych, musi zapłacić wyższy podatek. Ministerstwo Skarbu przychyliło się do tej interpretacji i uznało, że wyższy podatek powinien dotyczyć wszystkich wynajmujących, którzy prowadzą działalność gospodarczą i rejestrują dochody z tytułu tej działalności. W takim przypadku podatek wzrasta do 28,78 zł za metr kwadratowy.

Jednak Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie nie zgadzał się z taką jednoznaczną interpretacją. Rozpatrywał on sprawę spółki, która wynajmowała nieruchomości osobom fizycznym na cele mieszkaniowe. Burmistrz i Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymywały, że spółka, prowadząca działalność gospodarczą, powinna płacić wyższy podatek. WSA otrzymał jednak skargę od pełnomocnika spółki, który argumentował, że budynek mieszkalny lub jego część mogą być opodatkowane stawką dla budynków związanych z działalnością gospodarczą tylko wtedy, gdy są faktycznie wykorzystywane do prowadzenia takiej działalności.

Sąd zgodził się z tym argumentem i stwierdził, że najwyższy podatek od nieruchomości powinien dotyczyć tylko tych budynków, które są faktycznie wykorzystywane do prowadzenia działalności. Ta decyzja sądu daje możliwość skorygowania nadpłaconych podatków przez przedsiębiorców, którzy padli ofiarą błędnej interpretacji przepisów podatkowych przez urzędników. Przedsiębiorcy mają teraz możliwość ubiegania się o zwrot nadpłaconych podatków.