Nowe przepisy ułatwią rejestrację spółek cywilnych

Upragniona przez wielu przedsiębiorców zmiana w zakresie rejestracji i publikacji informacji dotyczących spółek cywilnych jest na horyzoncie. Chodzi o zaplanowaną nowelizację ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, która została niedawno wprowadzona do programu prac legislacyjnych Rady Ministrów.

Autorskim projektem tej nowelizacji zajmuje się Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Wiele razy na spotkaniach przedstawicieli ministerstwa z organizacjami reprezentującymi interesy przedsiębiorców padały postulaty, aby kontynuować starania poprzedniego rządu o uproszczenie procedur związanych z tworzeniem i prowadzeniem spółki cywilnej. Ta forma działalności gospodarczej, według danych ministerstwa, jest jednym z najpopularniejszych wyborów polskich przedsiębiorców.

„Rejestracja spółki cywilnej to proces, który obecnie pochłania dużo czasu, szczególnie ze względu na wymóg składania dokumentów zgłoszeniowych do wielu różnych urzędów, takich jak urząd skarbowy, Główny Urząd Statystyczny, Zakład Ubezpieczeń Społecznych czy Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Dlatego konieczne jest uproszczenie procedury rejestracji poprzez wdrożenie systemu elektronicznej wymiany informacji między urzędami, tak aby przedsiębiorca mógł spełnić wszystkie wymagane formalności za pomocą jednego wniosku i w ramach jednej usługi online” – zapewnia Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Projekt przewiduje wprowadzenie „jednego okienka” do obsługi formalności rejestracyjnych. Dodatkowo, zmiany w ustawie mają pozwolić na umieszczenie w CEIDG kompletnych informacji o spółce, jej wspólnikach, terminach zmian oraz osobach je wprowadzających. CEIDG będzie również zawierało informacje o ustanowieniu pełnomocnika, który nie będzie musiał przedstawiać pełnomocnictwa.