Pracodawcy zobligowani do wypłaty dofinansowania na okulary dla pracowników – kwota od 200 do 400 zł

Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę mogą ubiegać się o finansowe wsparcie na zakup okularów od swojego pracodawcy. Kto może skorzystać z takiej pomocy? Jakie kryteria trzeba spełnić? Czy ten sam mechanizm dotyczy również soczewek kontaktowych?

Prawo do dofinansowania na okulary to przywilej pracownika, zaś obowiązek jego realizacji spoczywa na pracodawcy. Podstawa prawna takiego obowiązku wynika z przepisów Kodeksu pracy oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 10 grudnia 1998 roku dotyczącego bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Konkretne warunki (np. kwotę dofinansowania) regulują statuty poszczególnych placówek pracy.

Dofinansowanie na zakup okularów przysługuje osobom pracującym na podstawie umowy o pracę, które większość swojego czasu pracy (minimum cztery godziny dziennie) spędzają przed ekranem monitora. Dotyczy to zarówno osób korzystających z komputerów stacjonarnych, jak i tych, którzy pracują na laptopach, tabletach czy smartfonach.

Pracownik może starać się o dofinansowanie, jeżeli posiada zaświadczenie od lekarza medycyny pracy potwierdzające konieczność noszenia okularów korekcyjnych lub soczewek kontaktowych podczas pracy z monitorem komputera. Należy podkreślić, że takie zaświadczenie nie może być wystawione przez innego lekarza.

Aby uzyskać dofinansowanie na zakup okularów, pracownik musi przedłożyć pracodawcy zaświadczenie od lekarza medycyny pracy oraz dowód zakupu okularów (fakturę) zawierający jego dane osobowe. Zazwyczaj wymagane jest również złożenie wniosku o dofinansowanie. To oznacza, że pracownik najpierw sam musi pokryć koszt zakupu okularów, a następnie może oczekiwać zwrotu części wydatków.