Oferty skupu złota po wcześniejszej wycenie jako produkt – rzecznik generalny TSUE wydaje opinię

Rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał 13 czerwca 2024 roku opinię na temat dyskusyjnej kwestii, dotyczącej oferty zakupu złota po jego wcześniejszej wycenie. Zastanawiano się, czy taką propozycję można uznać za produkt, a odpowiedź brzmiała afirmatywnie.

Służąca ochronie konsumentów dyrektywa Unii Europejskiej 2005/29/WE ma na celu niwelowanie nieuczciwych praktyk handlowych, w tym wprowadzanie w błąd technikami marketingowymi. Aby jednak ją zastosować, należy najpierw określić, czy omawiana oferta podlega regulacjom zawartym w dyrektywie. Pojęcie „produkt” w rozumieniu dyrektywy obejmuje „każdy towar lub usługę, w tym nieruchomości, usługi cyfrowe i treści cyfrowe, a także prawa i obowiązki”.

Spory budziły agresywne oferty skupu złota, które były zależne od jego wcześniejszej wyceny. Szwedzka firma proponująca kupno złota po bardzo wysokich cenach, pod warunkiem wcześniejszego potwierdzenia wartości złota wyceną, była tematem sporu, który miał rozstrzygnąć TSUE. Ceny te zazwyczaj okazywały się znacznie niższe od oczekiwanych, a kwoty podawane w ofertach internetowych były tylko przynętą dla potencjalnych klientów.

Sąd musiał zmierzyć się z pytaniem, czy można uznać takie działanie za produkt, gdyż tylko wtedy mogłyby być zastosowane unijne przepisy dotyczące nieuczciwych praktyk handlowych. To właśnie na to pytanie rzecznik generalny TSUE miał odpowiedzieć.

W swojej opinii rzecznik generalny TSUE podzielił proces na dwie osobne czynności – wycenę wartości złota i jego skup. Jednakże jednocześnie podkreślił, że te dwie czynności są ze sobą nierozerwalnie powiązane.

+