Predykcje na 2024 rok: Dłuższe godziny pracy czekają pracowników

W nadchodzącym roku, a więc w 2024, wszystko wskazuje na to, że nasi pracownicy będą spędzać o 8 godzin więcej na stanowisku pracy w porównaniu do roku 2023. Przyczyną takiej sytuacji jest rok przestępny, który przynosi nam dodatkowy dzień pracy w miesiącu lutym. Zauważalne są znaczne rozbieżności w wymiarach miesięcznych – od minimum 152 godzin, aż do maksimum 184 godzin. Najwięcej czasu będziemy musieli poświęcić na pracę w lipcu i październiku, natomiast najmniej czasu zabierze nam praca w listopadzie. W 2024 roku, podobnie jak to miało miejsce w roku 2023, jedno z świąt przypada na sobotę, co wiąże się z koniecznością udzielenia dodatkowego dnia wolnego.

Ważnym obowiązkiem każdego pracodawcy jest zapewnienie pracownikom możliwości pracy odpowiadającej wymiarowi ich zatrudnienia. Wynika to prosto z art. 94 pkt 2 k.p., czyli kodeksu pracy. Jest to realizowane poprzez określenie wymiaru czasu pracy, który definiuje ilość godzin, które pracownik powinien przepracować w danym okresie rozliczeniowym.

Przyjęta metodyka ustalania wymiaru czasu pracy odnosi się do osób, które są zatrudnione na pełen etat. Dla pracowników zatrudnionych na część etatu konieczne jest proporcjonalne zmniejszenie wymiarów. Wymiar czasu pracy ogranicza ilość godzin, które mogą zostać uwzględnione w harmonogramach czasu pracy dla danego okresu rozliczeniowego. Zaplanowanie większej ilości godzin byłoby traktowane przez Państwową Izbę Pracy jako planowanie nadgodzin, co jest wykroczeniem.