Priorytety Państwowej Inspekcji Pracy na 2024 r.: Kontrola firm obniżających płace i poszerzanie uprawnień pracowniczych

Planem operacyjnym Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) na rok 2024 jest przeprowadzenie 60 tys. inspekcji w 35 tys. różnych podmiotów gospodarczych. Takie założenia pojawiają się w „Programie działania PIP na rok 2024”, które został opracowany w oparciu o analizę bieżących zagadnień związanych z ochroną pracy, doświadczeń z wcześniejszej działalności inspekcji oraz najnowszych zmian legislacyjnych. Program ten uwzględnia również propozycje zgłoszone przez różnego rodzaju partnerów społecznych i instytucjonalnych.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Katarzynę Łażewską-Hrycko, głównego inspektora pracy, podczas posiedzenia plenarnego Rady Ochrony Pracy (ROP), „Program działania PIP na rok 2024” został stworzony z uwzględnieniem rekomendacji wyrażonych przez ROP oraz komisje sejmowe. Program ten uwzględnia również plany działania Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy (Senior Labour Inspectors Committee – SLIC) oraz Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy. Jest też w pełni zgodny z założeniami strategii Unii Europejskiej dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na miejscu pracy.

W 2024 r., jednym z głównych celów PIP będzie nadal analiza okoliczności oraz identyfikacja przyczyn wypadków przy pracy, zwłaszcza tych o skutkach śmiertelnych, poważnych lub zbiorowych. Wśród priorytetów niezmiennie pozostaje też rozpatrywanie skarg pracowników, szczególnie tych dotyczących opóźnień wypłat oraz obniżania wynagrodzeń.