Prognoza dotycząca wzrostu dodatku nocnego w 2024 roku w związku z podwyżką płacy minimalnej

Wraz ze wzrostem płacy minimalnej, przewiduje się także wzrost dodatku za pracę w godzinach nocnych. Płaca minimalna jest bowiem kluczowym elementem w obliczeniach tzw. podwiązek, czyli świadczeń uzależnionych od jej wysokości, w tym dodatku za pracę nocną. To oznacza, że zmiana minimalnego wynagrodzenia wpłynie na kwotę dodatku za pracę wykonaną pomiędzy godzinami 21:00 a 7:00. Ale jakie będą konkretnie wartości tych dodatków w roku 2024?

Dodatek za pracę w godzinach nocnych jest prawem każdego pracownika, który na podstawie umowy o pracę wykonuje swoje zadania w wymienionych wcześniej godzinach. Kwota tego dodatku jest bezpośrednio powiązana z wysokością płacy minimalnej. Nie pozostaje więc nic innego jak postawić pytanie – jaka będzie wysokość dodatku za pracę nocną w 2024 roku?

Kwota dodatku za pracę nocną wynosi 20 procent stawki godzinowej bazującej na minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Zgodnie z prognozami, od 1 stycznia 2024 roku, średnia stawka godzinowa ma wynieść 25,25 zł/h, zaś od 1 lipca tego samego roku – 25,51 zł/h. Co to oznacza dla pracowników? W praktyce, dodatek za pracę nocną będzie wynosił między styczniem a lipcem około 5,05 zł/h, natomiast w okresie pomiędzy lipcem a grudniem – około 5,30 zł/h.

Warto jednak zauważyć, że powyższe wartości są średnimi wartościami. W praktyce, w różnych miesiącach ilość godzin pracy może się różnić. Dlatego stawka godzinowa jest obliczana przez podzielenie całkowitej kwoty minimalnego wynagrodzenia przez liczbę godzin pracy w danym miesiącu. Następnie mnożąc otrzymaną stawkę godzinową przez 20 procent uzyskujemy kwotę dodatku nocnego na dany miesiąc. Poniżej przedstawiamy tabelę z obliczeniami dla poszczególnych miesięcy 2024 roku.