Wzrost podstawy wymiaru zasiłków o 550 zł planowany na rok 2024

Planuje się, że od 2024 roku zasiłki takie jak chorobowe, macierzyńskie, opiekuńcze, wyrównawcze oraz świadczenia rehabilitacyjne będą wyższe. Wszystko za sprawą wzrostu podstawy naliczania tych świadczeń, która jest bezpośrednio związana z wielkością płacy minimalnej. Począwszy od 1 stycznia 2024 roku, minimalne wynagrodzenie brutto ma wzrosnąć do poziomu 4242 złotych.

Rok 2024 przyniesie wyższe zasiłki – opiekuńczy, macierzyński, chorobowy. Najniższa pensja dla pracowników ulegnie podwojeniu. Ogólna korelacja między wysokością minimalnego wynagrodzenia a innymi świadczeniami i należnościami prowadzi do konkluzji, że dojdzie do podwyżki następujących elementów:

  • wynagrodzenia chorobowego,
  • świadczenia rehabilitacyjnego,
  • zasiłku wyrównawczego,
  • zasiłku macierzyńskiego,
  • zasiłku równego wartości zasiłku macierzyńskiego,
  • zasiłku opiekuńczego.

Pytanie brzmi: o ile wzrośnie minimalne wynagrodzenie w 2024 roku? Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie, które zakłada podwojenie minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku 2024 – pierwsze zwiększenie ma nastąpić 1 stycznia, a drugie 1 lipca. Ale jakie będą konkretne wartości?

Od 1 stycznia 2024 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 4242 zł (wzrost z 3600 zł), natomiast stawka godzinowa dla zleceń to 27,70 zł (wcześniej: 23,50 zł). Następnie, od 1 lipca 2024 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie do 4300 zł, a stawka godzinowa dla zleceń do 28,10 zł.