Projekt ustawy gwarantujący nieprzerwane funkcjonowanie samorządu trafił do Sejmu

Polska 2050 – Trzecia Droga, podjęła inicjatywę wprowadzenia zmian w prawie mających na celu zapewnienie ciągłości działania samorządów gminnych także w sytuacjach, gdy ich wójtowie, burmistrzowie czy prezydenci zostaną wybrani na posłów lub senatorów. W czwartek wpłynął do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym i Kodeksu wyborczego, autorstwa tej formacji politycznej.

Zgodnie z wyjaśnieniami przedstawionymi przez Bartosza Romowicza, projekt ten umożliwia zapobieżenie przerwie w działalności władz samorządowych. Jeśli wójt, burmistrz czy prezydent miasta zostanie wybrany na posła bądź senatora, będzie mógł sprawować swoje obowiązki do dnia złożenia ślubowania. Po tym dniu jego obowiązki przejmie zastępca albo sekretarz, jeśli zastępca nie został wcześniej powołany.

Romowicz podkreślił również, że takie rozwiązanie ma zapewnić społeczność lokalną nieprzerwanym zarządzaniem przez własne władze, a nie partyjnych namiestników. W przypadku braku zastępcy, funkcje wójta, burmistrza czy prezydenta miasta przejmuje sekretarz do czasu wyborów uzupełniających, gdzie mieszkańcy gminy wybiorą nowego włodarza.

Jak zaznaczył, inicjatywa ta stanowi odpowiedź na problemy, które pojawiły się po zmianach wprowadzonych w 2019 roku przez PiS. Ugrupowanie to ograniczyło samorządowcom możliwość startu w wyborach do europarlamentu, podczas których mandat samorządowy wygasał automatycznie w dniu wyborów. Z tego powodu, jak mówił Romowicz, 15 października tego samego roku w 14 gminach zaprzestano działalności najważniejszych organów samorządu.