Selektywne gromadzenie tekstyliów stanie się obowiązkiem w Europie od 2025 roku: Jak to będzie wyglądać?

Rozpoczęcie 2025 roku przyniesie ze sobą nowy obowiązek dla mieszkańców Europy – selektywną zbiórkę tekstyliów, które są najczęściej generowane przez gospodarstwa domowe. W Ministerstwie Klimatu i Środowiska trwają już prace nad stworzeniem odpowiedniego systemu do takiej zbiórki. Szczegóły dotyczące tego procesu są już znane.

Wedle informacji udostępnionych przez Fundację Ellen MacArthur, produkcja odzieży na skalę światową uległa podwojeniu w latach 2000-2015. Statystyki Komisji Europejskiej z marca 2022 roku, zebrane w ramach strategii dotyczącej zrównoważonych wyrobów włókienniczych w obiegu zamkniętym, pokazują, że Europejczycy rocznie kupują średnio 26 kg nowych ubrań, a jednocześnie pozbywają się około 11 kg używanych tekstyliów.

Obecnie na terenie Europy zbiera się rocznie około 2 miliony ton odzieży, co stanowi tylko około 30% całkowitej ilości tekstyliów wprowadzanych na rynek. Tymczasem większość z nich można by ponownie wykorzystać, albo wprowadzić do obiegu wtórnego, albo poddać procesowi przetwarzania.

Bertus Servaas, prezes VIVE Textile Recycling, lidera w sektorze zagospodarowania tekstyliów, uważa, że problem jest skomplikowany. Przypomina, że większość odpadów tekstylnych pochodzi właśnie z gospodarstw domowych i stanowią one 8-9% wszystkich generowanych odpadów. Wyraźny wzrost ilości takich odpadów w ostatnich latach odnotowuje się przez duży import odzieży z Europy Zachodniej oraz niskiej jakości ubrań z Chin, które szybko się zużywają.

W Polsce już funkcjonują systemy selektywnej zbiórki tekstyliów. Wiele firm instaluje w miastach specjalne kontenery do zbierania starych ubrań, często współpracując z organizacjami charytatywnymi, jak na przykład Polski Czerwony Krzyż. Część dochodów uzyskanych z takiej zbiórki przeznaczana jest na cele charytatywne. Największym operatorem tego typu działań w naszym kraju jest firma Wtór-Pol.