Przejęcie obowiązków sekretarza miasta przez innego pracownika urzędu to niezgodne z prawem obejście procedury rekrutacyjnej

Przyjęcie przez innego pracownika urzędu miasta obowiązków sekretarza jest niezgodne z przepisami regulującymi proces rekrutacji na to stanowisko. Zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych, taka praktyka byłaby interpretowana jako próba uniknięcia właściwej procedury naboru.

Koniec lutego bieżącego roku oznacza koniec pracy dla obecnie piastującego stanowisko sekretarza miasta. Planuje się, że do końca tego roku, a być może i dłużej, pracownik działu księgowości przejmie obowiązki sekretarza. Zamierzamy zawrzeć z nim umowę modyfikującą warunki pracy i płacy – dodatkowe pół etatu jest w grę. Dzięki temu, stanowisko sekretarza miasta pozostanie obsadzone, a jednocześnie gmina będzie mogła zaoszczędzić na kosztach wynagradzania pracownika. Czy to rozwiązanie jest możliwe do wprowadzenia?

Nie, nie jest to możliwe. Zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych, stanowisko sekretarza miasta nie może zostać obsadzone przez rozszerzenie obowiązków innego pracownika urzędu. Taka sytuacja byłaby traktowana jako próba obejścia przepisów regulujących proces rekrutacji na to stanowisko.