Roczne ulgi ZUS dla mikroprzedsiębiorców – jakie zmiany przewiduje propozycja?

Według prezentowanego projektu, jednokrotna w skali roku przerwa od płacenia składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) dla mikroprzedsiębiorców jest planowana. W trakcie kampanii wyborczej zapowiadano aż trzy miesiące bezżądaniowej opłaty. Wiceminister rozwoju i technologii jednak nie wyklucza powrotu do pierwotnego scenariusza.

Chodzi tutaj o dobrowolne udogodnienie dla mikroprzedsiębiorców (włączając samozatrudnionych) zarejestrowanych w CEIDG. Głównym celem jest umożliwienie przedsiębiorcom korzystanie z miesięcznego zwolnienia z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy w dowolnym miesiącu roku. Koszt składek w takim przypadku pokryty zostanie z budżetu państwa.

Na dzień 23 stycznia 2024 roku Ministerstwo Rozwoju i Technologii przekazało do konsultacji i uzgodnień projekt ustawy, który wprowadza tzw. „wakacje od ZUS” dla mikroprzedsiębiorców.

Jak wyjaśnił wiceminister rozwoju, Waldemar Sługocki, podczas rozmowy w Onet Rano Finansowo, inspiracją do stworzenia takiego projektu była potrzeba odpowiedzi na oczekiwania „najsłabszych” jednostek gospodarczych. W tej grupie znalazły się firmy zatrudniające do 9 pracowników oraz osoby samozatrudnione.

Sługocki zauważył również, że „Jednomiesięczne wakacje ZUS-owskie są dużą pomocą dla tego typu podmiotów gospodarczych”.

Przyznanie przez wiceministra, że w projekcie ustawy uwzględniono jednomiesięczny okres ulg od ZUS dla mikroprzedsiębiorców nie oznacza jednak, że ta sprawa jest już zamknięta. Konsultacje mogą wprowadzić zmiany do propozycji ustawy i wydłużyć okres ulg. Sługocki podkreślił, że „Ostateczną decyzję podejmiemy po zakończeniu konsultacji i analizie skutków tej regulacji dla budżetu państwa”. Dodatkowo zaznaczył, że jednomiesięczne ulgi kosztować będą budżet 1,74 mld zł w bieżącym roku i ok. 25 mld zł w ciągu najbliższych dziesięciu lat.

Ministerstwo wyjaśnia, że „z ulg składkowych będą mogli skorzystać przedsiębiorcy niezależnie od formy rozliczania podatku dochodowego (PIT, ryczałt, karta podatkowa)”. Wsparcie zostanie udzielone jako pomoc de minimis.

Wyjątkiem będą osoby, które prowadzą działalność na rzecz swoich byłych pracodawców. Tym sposobem Ministerstwo chce ograniczyć praktykę „wypychania na samozatrudnienie”.

Przedsiębiorca chcący skorzystać z ulg składkowych będzie musiał zgłosić wniosek do ZUS-u w miesiącu poprzedzającym wybrany przez siebie miesiąc. Przedsiębiorcy będą również zobligowani do składania deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów miesięcznych za okres, w którym skorzystali z ulgi składkowej.

Planowane jest, że nowe rozwiązanie wejdzie w życie 1 października 2024 roku.