Różnice między windykatorem a komornikiem

Komornik i windykator zajmują się odzyskiwaniem długów, np. w razie niespłacenia pożyczki. Między nimi są jednak ważne różnice – przede wszystkim inny jest zakres ich uprawnień i obowiązków. Oba pojęcia bywają mylone, tymczasem przedstawiciele tych zawodów prowadzą czynności na innych etapach dochodzenia roszczeń. Szczegóły poniżej.

Sytuacje życiowe, które zapoczątkują proces dochodzenia roszczeń, mogą być różne – m.in. brak spłaty chwilówki w terminie. To powód, by wszczęto postępowanie i odzyskano od dłużnika należność – jeśli jednak działania windykatora nie przyniosą pożądanego efektu, wierzyciel ma prawo udać się do sądu, a następnie komornik rozpoczyna postępowanie egzekucyjne.

Komornik i windykator – podstawowe różnice

Różnice między obowiązkami i uprawnieniami przedstawicieli obu zawodów mają konkretne skutki – warto wiedzieć, na co może pozwolić sobie windykator, a jak działa komornik, a także mieć świadomość, jakie mogą oni podejmować działania. 

Podstawowym zadaniem komornika jest wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz ich zabezpieczanie. Zawód komornika jest uregulowany w Ustawie z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych. Komornik to funkcjonariusz publiczny, który działa przy danym sądzie rejonowym. By pracować w tym zawodzie, trzeba spełnić szereg wymagań – m.in. posiadać wyższe wykształcenie prawnicze.

Windykator również działa w celu odzyskania długu w imieniu wierzyciela (na zlecenie klienta), ale raczej powinien starać się wypracować kompromis lub działać polubownie. Windykatorem może zostać każdy bez względu na wykształcenie i często są zatrudnieni m.in. w firmach pożyczkowych. 

Ponadto zawód windykatora nie jest uregulowany prawnie – oznacza to, że działania windykatora nie są nadzorowane przez żaden urząd. Działania konkretnych firm windykacyjnych mogą mieć różny zakres, zwykle obejmują windykację polubowną, monitoring należności, nadzór nad postępowaniem sądowym i komorniczym oraz wpis dłużnika do rejestrów BIG.

Artykuł powstał dzięki merytorycznemu wsparciu Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy https://www.komornikskora.pl/