Skuteczne sposoby na zyskanie nowych klientów w Internecie

Nawet najwyższej jakości produkt lub usługa świadczona przez przedsiębiorstwo nie przyniesie mu wystarczającego przychodu, gdy liczba klientów będzie zbyt niska. W jaki sposób zyskać nowych nabywców i zatrzymać ich przy sobie na dłużej? Zobacz kilka sprawdzonych metod.

Zaufanie klientów to klucz do sukcesu. Jeśli chcesz, by Twoja firma rozwijała się w sposób zrównoważony i realizowała kolejne wyzwania, musisz zadbać o odpowiednio wysoki poziom zadowolenia nabywców i podjąć szereg działań, mających na celu dotarcie do szerszego grona potencjalnych klientów. Sprawdź, w jaki sposób można tego dokonać.

Kampanie reklamowe w mediach społecznościowych

Jeśli produkujesz artykuły, których bezpośrednimi adresatami są osoby w młodym wieku, idealnym kanałem komunikacji z nimi będą media społecznościowe. Zadbaj o odpowiedni przekaz, wchodź z użytkownikami w drobne konwersacje, a zyskasz w ich opinii miano producenta nowoczesnego i otwartego na potrzeby klienta. Oczywiście kluczowym czynnikiem nadal pozostanie jakość produktu lub świadczonej usługi oraz cena, jednak bliskość z konsumentami z pewnością zacieśni Wasze więzy i spowoduje, że zdobędziecie zaufanie nowych odbiorców.

Skutecznym sposobem na pozyskiwanie nowych nabywców są reklamy w mediach społecznościowych. Działają one na zupełnie innych, korzystniejszych zasadach niż te publikowane w prasie czy radiu. Kampanie reklamowe w mediach społecznościowych skierowane są bowiem do konkretnej, ściśle ustalonej grupy osób, którą samodzielnie można wyselekcjonować na podstawie wielu czynników, istotnych z perspektywy firmy. Unikniesz dzięki temu ryzyka związanego z trafieniem reklamy do niezainteresowanych nią ludzi.

Storytelling

Stosunkowo młoda, choć sprawnie rozwijająca się metoda pozyskiwania klientów. Polega na wzbudzeniu u potencjalnego nabywcy zaufania do firmy poprzez opowiedzenie mu ciekawej, intrygującej, a w konsekwencji zachęcającej do zakupu historii. W storytellingu ważne jest przesłanie i pojedyncze słowa. Istnieje jednak bardzo cienka granica pomiędzy wzbudzeniem zaufania i zyskaniem przez firmę nowych klientów, a potraktowaniem opowieści jako zwykłe naciąganie na pieniądze. Dlatego też warto zaufać osobom, które się na tym znają.

Storytelling, czyli marketing narracyjny może przybierać kilka form. Z reguły są to jednak krótkie materiały filmowe, które przedstawiają postaci znajdujące się w różnych momentach życiowych. Głównym celem jest skłonienie odbiorcy do refleksji i zastanowienie się nad istotą przekazu. Storytelling może też zawierać elementy humorystyczne, które równie dobrze wpływają na odbiór. Najważniejsze, by bazować na emocjach i wzbudzać zaufanie.