Uchwały krajobrazowe – zaledwie 72 z 2,5 tysiąca gmin je przyjęło. Czy rząd nałoży na samorządy obowiązek ich wprowadzenia?

Choć uchwały krajobrazowe mają znaczący wpływ na estetykę miejscowości i pomagają w utrzymaniu porządku przestrzennego, to jedynie niewielki procent gmin w Polsce zdecydował się na ich wprowadzenie. Tylko 72 spośród 2,5 tysiąca gmin podjęło taką decyzję. Problem ten zauważył poseł KO, Jarosław Wałęsa, który skierował interpelację nr 400 do Ministerstwa Rozwoju i Technologii (MRiT). Poseł zwrócił uwagę na potrzebę regulacji przestrzeni publicznej miast i wsi, w szczególności w kontekście lokowania billboardów reklamowych i szyldów.

Wałęsa zapytał, czy rząd planuje wprowadzić centralne przepisy, które obligowałyby gminy do uchwalenia uchwał krajobrazowych. Zapytał również o plany resortu dotyczące uregulowania kwestii związanych z reklamami.

W odpowiedzi na interpelację posła, MRiT podkreśliło, że zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) kształtowanie polityki przestrzennej na terenie gminy należy do zadań samorządu. Ustawa ta daje samorządom odpowiednie narzędzia, takie jak możliwość przyjmowania uchwał krajobrazowych. Decyzja o ich wprowadzeniu zależy od aktualnych potrzeb wynikających ze stanu przestrzennego danej miejscowości.

Ministerstwo podkreśliło, że dzięki uchwałom krajobrazowym, gminy mają możliwość kompleksowego określenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, włączając w to ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.