Ustawa o ekonomii społecznej – triumf Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej, po zakończeniu wspólnego posiedzenia Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz Rady Zatrudnienia Socjalnego, ogłosiła z radością, że ustawa o ekonomii społecznej, jej wdrożenie i pełna realizacja stanowią imponujący sukces. Chwaliła również pracę ciał doradczych, które umożliwiły dyskusję nad kluczowymi dla postępu ekonomii społecznej rozwiązaniami.

Jak podało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej na Twitterze, minister Maląg podkreśliła, że bez działania ciał doradczych nie doszłoby do tak znaczącego przełomu. Dzięki nim możliwe było omówienie ważnych propozycji stymulowania rozwoju ekonomii społecznej.

W czwartek dobiegło końca wspólne posiedzenie Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej IV kadencji (2023-2026) oraz Rady Zatrudnienia Socjalnego III kadencji (2022-2025), w którym uczestniczyły minister Marlena Maląg i wiceminister Anita Czerwińska. Obie panie wręczyły dyplomy z podziękowaniami dla członków KKRES i RZS za ich entuzjastyczne zaangażowanie w tworzenie innowacyjnych rozwiązań na rzecz sektora ekonomii społecznej.

Podczas spotkania przedyskutowano dotychczasowe osiągnięcia KKRES i RZS. Szczególną uwagę zwrócono także na możliwości oraz wyzwania, które niesie ze sobą rozwijanie ekonomii społecznej i zatrudnienia socjalnego.

Minister Maląg zwróciła uwagę na swój udział w połączonym posiedzeniu Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej IV kadencji (2023-2026) oraz Rady Zatrudnienia Socjalnego III kadencji (2022-2025). Współpracując z wiceminister Anitą Czerwińską, podziękowała członkom obu ciał za ich prace nad stworzeniem nowych rozwiązań dla sektora ekonomii społecznej. Omówiły też wyniki dotychczasowych działań KKRES III (2021 – 2023) i IV (2023 – 2026) kadencji oraz Rady Zatrudnienia Socjalnego II (2019-2022) i III kadencji (2022-2025), jak poinformowała minister na Twitterze.