Wdrażanie Krajowego Systemu e-Faktur: Jak przygotować swoje przedsiębiorstwo?

Pomimo faktu, że obowiązkowe wdrożenie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) dla podatników VAT w Polsce jest zaplanowane za siedem miesięcy, a całkowite wdrożenie dla wszystkich firm ma nastąpić na początku 2025 roku, to jednak świadomość na temat tego systemu wśród przedsiębiorstw jest nadal niska. Zaledwie 40% przedsiębiorców zdaje sobie sprawę z istnienia i funkcjonowania KSeF, jak pokazują najnowsze dane statystyczne. W artykule poniżej, przy wsparciu doradcy podatkowego, przedstawiamy podstawowe informacje o KSeF oraz opisujemy sposób jego implementacji w ramach prowadzenia działalności gospodarczej.

Krajowy System e-Faktur działa na terenie Polski od dwóch lat i obecnie jego korzystanie jest opcjonalne. Przedsiębiorcy mają możliwość wystawiania i odbierania faktur w formie elektronicznej za pośrednictwem KSeF, jak również przechowywanie ich przez okres do dziesięciu lat. W celu umożliwienia korzystania z tego systemu przez firmy, Polska musiała uzyskać specjalne zezwolenie od Komisji Europejskiej, gdyż dyrektywa unijna w sprawie VAT nie przewiduje fakturowania elektronicznego. Obecnie to pozwolenie jest ważne do końca 2026 roku. Wiele innych krajów europejskich również wprowadza możliwość wystawiania e-faktur – Włochy zastosowały taką opcję w 2019 roku, a następnie podobne zmiany wprowadziły Hiszpania i Portugalia.

Jednakże, Polska jest pierwszym krajem w Europie, który postanowił zainicjować kompleksowy system e-fakturowania, umożliwiający bezpośrednią dostawę faktur do urzędu skarbowego przez przedsiębiorców. Przedsiębiorcy nie będą zobowiązani do wysyłania faktur swoim kontrahentom prowadzącym działalność gospodarczą. Zamiast tego, kontrahenci będą mogli samodzielnie pobierać faktury z systemu KSeF. W praktyce oznacza to, że wszystkie wystawione faktury będą dostępne w systemie do odbioru.