Zmiana systemu doręczania: Kłopotliwe wdrożenie e-Doręczeń dla organów administracyjnych

Proces zamiany konwencjonalnej korespondencji na elektroniczną, którą prowadzą organy administracyjne, nie jest tak szybki jak pierwotnie przewidywano. Organizacje rządowe potrzebują więcej czasu na zastosowanie e-Doręczeń. Niemniej jednak, to nie jedyne wyzwanie, które może opóźnić tę cyfrową przebudowę.

Wcześniej informowaliśmy, że termin obowiązkowej implementacji systemu e-Doręczeń przez instytucje publiczne, w tym samorządy lokalne, został przesunięty z 10 grudnia 2023 r. do 30 grudnia tego samego roku.

Ministerstwo Cyfryzacji zaprosiło na spotkanie przedstawicieli różnych organów, które zgodnie z ustawą o doręczeniach elektronicznych, miały wprowadzić system e-Doręczeń do 10 grudnia 2023 r. W trakcie tego spotkania poparcie dla propozycji przesunięcia terminu wyrazili między innymi przedstawiciele Związku Powiatów Polskich, Unii Metropolii Polskich, Naczelnej Rady Adwokackiej i Związku Polska Cyfrowa. Wszystkie te organizacje podkreśliły, że potrzebują więcej czasu na wdrożenie nowego systemu i przygotowanie wewnętrznych regulacji dotyczących obsługi korespondencji.

Nowe przepisy Ministerstwa Cyfryzacji, które wejdą w życie 30 grudnia 2023 r., wymagają od następujących jednostek przygotowania się do prowadzenia korespondencji elektronicznej:

Urzędy rządu (takie jak ministerstwa i urzędy wojewódzkie) oraz jednostki budżetowe, które te organy obsługują; pozostałe organy władzy publicznej, takie jak organy kontrolne państwa i ochrony praw oraz jednostki budżetowe obsługujące te organy; Jednostki samorządów terytorialnych i ich stowarzyszenia, a także metropolitalne stowarzyszenia i zakłady budżetowe samorządów – w zakresie publicznego rejestrowanego doręczenia elektronicznego;

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i fundusze nim zarządzane; Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) i fundusze zarządzane przez prezesów KRUS; Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ); agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej, państwowe fundusze celowe, niezależne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, publiczne uczelnie;

Państwowe i samorządowe instytucje kultury; a także inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na mocy odrębnych ustaw w celu realizacji zadań publicznych.