Wzrost jednorazowej pomocy finansowej za narodziny dziecka w Łomży do 1500 złotych od 2024 roku

Począwszy od stycznia 2024 r., tzw. samorządowe „becikowe” przyznawane przez miasto Łomża (woj. podlaskie) za urodzenie dziecka, wzrośnie do kwoty 1500 zł. W tę środę, radni miejskiego samorządu przyjęli nowelizację uchwały regulującej to zagadnienie.

Decyzja ta stanowi rewizję wcześniejszej uchwały z listopada 2015 r., wprowadzającej samorządowe becikowe na początku 2016 r. Wypłacane dotychczas becikowe wynosiło 500 zł, zatem od pierwszego dnia 2024 roku wzrośnie o dodatkowy tysiąc złotych.

Na posiedzeniu rady miejskiej, prezydent Łomży – Mariusz Chrzanowski, przedstawił propozycję podwyższenia becikowego do kwoty tysiąca złotych. Jednakże po dyskusji z radnymi, zaproponował podniesienie tej kwoty do 1500 zł. Ta poprawka została jednomyślnie przyjęta przez radnych podczas głosowania.

W nowelizacji uchwały precyzuje się, że jednorazowo wypłacane becikowe przysługuje matce, ojcu bądź opiekunowi prawnemu dziecka po jego narodzinach. Pieniądze mogą otrzymać osoby zarejestrowane w Łomży, które złożą odpowiedni wniosek w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

W dokumencie przedstawionym przez prezydenta Chrzanowskiego ujawniono, że od czasu wprowadzenia samorządowego becikowego w Łomży, miasto wypłaciło ogółem ponad 1,9 mln zł (w ramach 3875 decyzji).

Podczas dyskusji radni zwracali uwagę na spadek liczby urodzeń. Według danych urzędu miasta, w 2022 r. przyznano 382 samorządowe becikowe, a rok wcześniej – około 400. Wskazywano również, że prognozy demograficzne oraz dane GUS jasno pokazują, że tendencja ta nie ulegnie zmianie. Społeczeństwo się starzeje, a młodzi ludzie coraz częściej decydują się na emigrację.

Niektórzy radni podkreślali, że podwyższenie kwoty becikowego jest pewnym rodzajem „waloryzacji” tego świadczenia. Porównywano ceny produktów na przestrzeni lat (na przykład ceny chleba w 2016 r. i obecnie), które systematycznie rosną.