Zyski ze sprzedaży praw do emisji CO2 a zwolnienie z CIT – decyzja NSA

Sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego orzekli, że to treść decyzji o wsparciu lub zezwolenia strefowego, a nie samo prowadzenie działalności w specjalnej strefie ekonomicznej, jest decydująca dla stanowienia o zwolnieniu z podatku dochodowego wynikającego ze sprzedaży praw do emisji CO2.

Pod lupę sędziów trafiła spółka działająca w sektorze chemicznym. W jej zakładzie znajdują się instalacje emitujące dwutlenek węgla, przez co każdego roku uprawnienia do emisji CO2 przydzielane są bezpłatnie. Spółka ma jednak również możliwość zakupu dodatkowych uprawnień na rynku, jeżeli obecny przydział okazałby się niewystarczający. Ma także prawo do sprzedaży posiadanych uprawnień (otrzymanych w ramach bezpłatnej puli) na wspomnianym rynku.

Firma korzysta z przysługujących jej uprawnień do działania w specjalnej strefie ekonomicznej, która zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34–34a ustawy o CIT, daje jej prawo do zwolnienia z podatku dochodowego. Jednakże, to zezwolenia na działalność w SSE oraz decyzja o wsparciu, wydana na podstawie ustawy o wspieraniu inwestycji (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 74 ze zm.), określają zakres działalności zwolnionej z podatku.