Czy weksel faktycznie zabezpiecza wierzytelność?

O wekslu mówi się, że jest jednym z zabezpieczeń wierzytelności. Takie twierdzenie wprowadziło w błąd wiele osób niezorientowanych w kwestiach dotyczących egzekucji wierzytelności pieniężnych. I wielu wierzycieli z tego powodu nie odzyskało swej należności.

Pod pojęciem zabezpieczenia wierzytelności należy rozumieć takie zabezpieczenie, które umożliwia jej wyegzekwowanie. Takim zabezpieczeniem jest przed wszystkim hipoteka a na rzeczach ruchomych – zastaw. Jeżeli dłużnik tak zabezpieczonej wierzytelności nie dokona zapłaty, komornik na wniosek wierzyciela może przeprowadzić egzekucję z nieruchomości zabezpieczonej hipoteka lub rzeczy ruchomej zabezpieczonej zastawem. Wierzyciele których należności są zabezpieczone hipoteka lub zastawem, korzystają z pierwszeństwa zaspokajania w egzekucji do tych przedmiotów choć trzeba dodać, że nie przed wszystkimi: https://pamietnikwindykatora.pl/pierwszenstwo-kolejnosc-zaspokajania-wierzycieli-w-egzekucji-komorniczej/.

A co, ujmując kolokwialnie, daje wierzycielowi weksel? Otóż jeśli dłużnik nie posiada dochodów ani innych składników majątku z których komornik może przeprowadzić egzekucję, to fakt posiadania przez wierzyciela weksla wystawionego mu przez dłużnika, nie pomoże w egzekucji. Weksel bowiem stanowi jedynie potwierdzenie postania wierzytelności ale nie stanowi zabezpieczenia jej wyegzekwowania. Na podstawie weksla można uzyskać nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym i nawet jeżeli dłużnik wniesie zarzuty od takiego nakazu zapłaty, wierzyciel może wnieść do komornika o egzekucję. Jeżeli jednak, jak już wspomniano, dłużnik nie posiada żadnego majątku, postępowanie egzekucyjne zakończy się ze skutkiem negatywnym. A bezskuteczne postępowania egzekucyjne w naszym kraju stanowią większość: https://pamietnikwindykatora.pl/skutecznosc-egzekucji-komorniczych-czy-bac-sie-komornika/.

Jeżeli wierzyciel ma możliwość uzyskania od dłużnika weksla, to oczywiście warto go poprosić o wystawienie tegoż. To może okazać się kluczowe do skutecznej egzekucji w sytuacji gdy dłużnik majątek jeszcze posiada ale coraz mniejszy lub gdy ma też innych wierzycieli. W takiej sytuacji często sprawdza się powiedzenie „kto pierwszy ten lepszy” jak chodzi o skuteczność egzekucji komorniczej. Jednak gwarantem skutecznego postępowania egzekucyjnego nie jest sam weksel lecz faktyczne rzeczowe zabezpieczenie wierzytelności lub przynajmniej wcześniejsze sprawdzenie wypłacalności dłużnika i wtedy, zwłaszcza w tym drugim przypadku, weksel może okazać się zbawienny.