Frankowicze po wyroku TSUE – jakie są zmiany dla klientów?

Kredyty frankowe to temat, który wzbudza wiele kontrowersji. Jednak warto wiedzieć, że są zauważalne zmiany dla klientów frankowych po wyroku TSUE dające nadzieję na pozytywny oddźwięk dochodzonych praw. Dotyczą między innymi możliwości dochodzenia dodatkowych roszczeń od banków. Jednak czy frankowicze rzeczywiście będą mogli domagać się zadośćuczynienia za nieprawidłowości związane ze stosowaniem przez banki nieuczciwych postanowień?

Decyzja TSUE dla frankowiczów oznacza nowe kwestie

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł wyrok w kwestii poruszającej sprawę kredytów frankowych, w którym stwierdził, że ochrona, która została przyznana dla osób posiadających kredyt we frankach obowiązuje nie tylko w okresie wykonania umowy, ale także po tym czasie, co oznacza, że nie jest ograniczona czasowo. Jednak frankowicze czekają już na kolejny wyrok, który zostanie ogłoszony niebawem.

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jasno twierdzi, że bank nie może także ubiegać się o wynagrodzenia za możliwość korzystania z kapitału w sytuacji, kiedy umowa została unieważniona. Jednak ta sytuacja nie wyklucza dochodzenia swoich praw przez konsumentów w sprawie wynagrodzenia za możliwość korzystania z pieniędzy uzyskanych przez bank .

Kolejny wyrok TSUE już niebawem

Warto podkreślić, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyrok ogłosi 15 czerwca. To z niego frankowicze dowiedzą się czy strony unieważnionej na podstawie klauzul umów dotyczących kredytów frankowych mogą ubiegać się o zwrot pieniędzy dodatkowych ponad te środki, które zostaną lub zostały wypłacone w wykonaniu danej umowy. Cała kwestia dotyczy wynagrodzenia dla banku za możliwość udostępnienia kapitału kredytu, a także pieniędzy dotyczących odszkodowania, bądź waloryzacji świadczenia. Podczas ogłoszenia wyroku, który nastąpi 15 czerwca o godzinie 9.00 frankowicze dowiedzą się również o przedawnieniu roszczeń banków.

Czy bank będzie mógł zażądać dodatkowego wynagrodzenia za korzystanie z kapitału?

Bardzo istotną kwestią jest również sprawa dotycząca wynagrodzenia za korzystanie z kapitału przez banki. Jak się okazuje instytucje nie mogą dochodzić względem konsumenta roszczeń, które wykraczają poza zwrot przekazanego kapitału kredytu oraz wypłatę dodatkowych świadczeń w postaci odsetek ustawowych za opóźnienia od których są wypłacane. Chodzi o czas od momentu wezwania do zapłaty. Warto również wspomnieć dyrektywę 93/13, która ułatwia konsumentowi dochodzenie roszczeń wykraczających poza zwrot świadczeń pieniężnych. To ona określa, że na podstawie nieważnej umowy kredytu hipotecznego konsument może dochodzić swoich praw. Ponadto wspomniana jest kwestia dotycząca zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie, które należą się od chwili wezwania do zapłaty. Dyrektywa daje także konsumentom wysoki poziom ochrony.

Jak można zauważyć wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zawsze dla frankowiczów jest niezwykle istotną kwestią, ponieważ wprowadza kolejne zmiany dając nadzieję na uzyskanie pozytywnego odzewu w sprawie roszczeń.

Więcej informacji znajdziesz na: https://kancelariafrankowicza.pl/.