Główne założenia zarządzania strategicznego

Prowadząc własną działalność gospodarczą, każdego dnia mierzyć się trzeba z różnymi wyzwaniami. W celu uporządkowania wszystkich planów i celów stawianych przed firmą niezbędne jest określenie jasnej strategii na najbliższe lata.

Zarządzanie strategiczne jest niezwykle istotnym czynnikiem wpływającym na sukces przedsiębiorstwa. Dobry plan i sposób jego realizacji pozwala określić firmie kierunek i drogę, którą ma podążać. W tym artykule dowiesz się na czym polega zarządzanie strategiczne oraz jakie są jego kluczowe elementy.

Plan długofalowy

Aby przedsiębiorstwo miało szanse odnieść sukces, niezbędne jest nakreślenie planu i wizji jego rozwoju. Samo posiadanie zasobów nie wystarczy, by przekształcić to w coś wielkiego. W tym celu warto dokonać analizy dotychczasowej działalności. Wyodrębnić w niej można te elementy, które koniecznie trzeba poprawić oraz te, o które należy zadbać, bowiem stanowią główne źródło przychodów firmy. Strategia rozwoju przedsiębiorstwa musi być poparta dogłębną analizą rynku, zachodzących na nim zmian oraz możliwości dostosowania się jednostki do zmieniającego się otoczenia.

Plany długoterminowe nie dotyczą jednak dziesięciu lat, jak to miało miejsce w przeszłości. Obecnie są to plany dwu-, trzy- lub pięcioletnie, bowiem struktura rynku oraz potrzeby klientów zmieniają się błyskawicznie. W planie długofalowym należy ustalić jasno sprecyzowany cel, do którego chce się dążyć. Najlepiej, gdyby był wyrażony liczbowo, by można było określić stopień jego realizacji.

Plan krótkoterminowy

Jest to plan działania oparty na doraźnych potrzebach firmy. Określa zatem wszystko to, co powinno wydarzyć się w najbliższej przyszłości. W przeciwieństwie do planu długoterminowego może więc być bardziej elastyczny i korygowany w zależności od sytuacji. Podobnie jak plan długoterminowy musi być jednak spójny z wizją przedsiębiorstwa oraz nastawiony na realizowanie celów w szerszym ujęciu.

Analiza otoczenia przedsiębiorstwa

Aby realnie zaplanować rozwój przedsiębiorstwa oraz ocenić własną pozycję na rynku niezbędne jest dogłębne jego zbadanie. W tym celu należy zastanowić się nad własnymi mocnymi i słabymi stronami oraz szansami i zagrożeniami w przyszłości, a następnie skonfrontować to z działalnością konkurencji, poznając jej charakterystyczne cechy. Zagłębiając się w strukturę własnej jednostki należy odpowiedzieć sobie na pytania, jakie są kluczowe czynniki sukcesu w danej branży oraz jaka przyszłość czeka ją za kilka lat. Im więcej informacji uzyska się na temat własnej firmy, konkurencji i potrzebach klientów, tym łatwiej jest przewidzieć to, co może wydarzyć się niebawem, dokonując odpowiednich zmian przed, a nie po fakcie.