Ministerstwo Cyfryzacji wyjaśnia wątpliwości odnośnie zasad współpracy z Pocztą Polską

Przedstawiciele lokalnych władz mają teraz możliwość uzyskania odpowiedzi na pytania dotyczące zawierania umów z Pocztą Polską. Zastanawiają się na przykład, jak długo umowa na świadczenie publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego (PURDE) oraz publicznej usługi hybrydowej (PUH) powinna być zawarta i jak powinny być podpisywane dokumenty wysyłane za pomocą tej drugiej metody. Ministerstwo Cyfryzacji udostępniło materiały, które pomagają rozwiać te wątpliwości.

To wynik ostatniego spotkania roboczego z samorządowcami, na którym byli obecni także reprezentanci Poczty Polskiej (PP). PP do końca roku 2025 będzie operatorem wyznaczonym do obsługi e-Doręczeń. Oznacza to, że podmioty korzystające z doręczeń elektronicznych muszą zawrzeć umowę z PP do 31 grudnia 2025 r. Przy okazji warto przypomnieć, że usługa e-Doręczeń zostanie uruchomiona 1 października br., a do tego czasu urzędy centralne i samorządowe muszą ustalić adres do doręczeń elektronicznych (ADE). Mimo że obowiązek wysyłki w tej formie będzie obowiązywał dopiero od 2026 r., to wpisanie adresu ADE do Bazy Adresów Elektronicznych (BAE) automatycznie zawiera umowę z PP, jak wskazują urzędnicy. Podmioty publiczne mają jednak możliwość dostarczenia do PP projektu umowy i zawarcia jej w formie pisemnej.

Od 2029 r. niektóre podmioty, w tym samorządy, będą zobligowane do korzystania z PUH, czyli elektronicznej wysyłki dokumentu, który adresat otrzymuje w formie papierowej. Ministerstwo Cyfryzacji namawia do wcześniejszego stosowania tego rozwiązania, które jest tańsze od tradycyjnych przesyłek. Zaznacza jednak, że jednorazowa wysyłka za pomocą PUH nie oznacza konieczności korzystania z niej dla wszystkich przesyłek przed rokiem 2029. Potwierdzono również, że dokumenty wysłane za pomocą PUH do strony postępowania administracyjnego muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Obecnie Poczta Polska pracuje nad udostępnieniem opcji wizualizacji dowodu nadania przesyłki PUH.