Na czym polega dodatkowe prawo ochronne?

Ochrona własnych pomysłów i wynalazków z każdym rokiem zyskuje sobie coraz większe zainteresowanie. Technologie umożliwiają powstawanie coraz ciekawszych pomysłów, których zadaniem w głównej mierze jest przede wszystkim ułatwianie codziennego życia. Unikatowy wynalazek czy pomysł warto chronić, zazwyczaj więc jego wdrożenie wiąże się z możliwością uzyskania dużych zysków ze sprzedaży. Tutaj w grę wchodzą przepisy prawa patentowego, które stanowi najskuteczniejszą ochronę wynalazków.

Ochrona własnych pomysłów i wynalazków z każdym rokiem zyskuje sobie coraz większe zainteresowanie. Technologie umożliwiają powstawanie coraz ciekawszych pomysłów, których zadaniem w głównej mierze jest przede wszystkim ułatwianie codziennego życia. Unikatowy wynalazek czy pomysł warto chronić, zazwyczaj więc jego wdrożenie wiąże się z możliwością uzyskania dużych zysków ze sprzedaży. Tutaj w grę wchodzą przepisy prawa patentowego, które stanowi najskuteczniejszą ochronę wynalazków.

Ochrona patentowa w Polsce

Ochrona patentowa w Polsce trwa maksymalnie 20 lat od momentu zgłoszenia w Urzędzie Patentowym. Oczywiście warunkiem tego, aby nie została przerwana jest między innymi to, aby na czas dokonywać opłat za ochronę patentową. Ponadto jest przerywana również w momencie, gdy przeprowadzone jest sądowe postępowanie o unieważnienie patentu. Dla wielu osób i firm jednak okres 20 lat okazuje się niewystarczający, dlatego poszukują sposobu na rozszerzenie tej ochrony. Jest ona możliwa, jednak dla ograniczonej ilości produktów.

Dodatkowe prawo ochronne – jak uzyskać

Dodatkowe prawo ochronne można uzyskać na produkty lecznicze i produkty ochrony roślin. Daje ono możliwość przedłużenia ochrony patentowej na okres maksymalnie 5 lat. Dodatkowe prawo ochronne SPC jest tytułem niezależnym od wcześniej udzielonego patentu, jednak je przyznanie wiąże się z wcześniej udzieloną ochrona patentową. Prawo ochronne SPC można uzyskać jedynie na te produkty, które miały przyznany patent. Takie przedłużenie okresu ochrony w założeniu ma stanowić pewną rekompensatę czasu, jaki jest niezbędny na przeprowadzenie badań i wprowadzenie produktu do obrotu.

Aby uzyskać dodatkową ochronę wynalazku konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku. Prawo to bowiem jest prawem odrębnym, nie stanowi przedłużenia poprzednio przyznanego patentu, a jedynie uzyskanie dodatkowej ochrony. W trakcie dokonywania weryfikacji dokumentów sprawdzane jest to, czy produkt na który złożony został wniosek o przyznanie dodatkowej ochrony posiadał ważny patent. Dlatego należy odpowiednio wcześnie pomyśleć o formalnościach.

Co najlepiej zrobić?

Ze względu na sporą ilość dokumentów, jak również konieczność znajomości szczegółowych przepisów dotyczących SPC dla klientów, najlepszym wyjściem jest zatrudnienie profesjonalnej kancelarii, zajmującej się na co dzień właśnie prawem patentowym. Doświadczona kancelaria bez problemu przeprowadzi cały proces, poczynając od właściwego wypełnienia dokumentów, poprzez ich złożenie i dalsze prowadzenie całego postępowania. Koszty zatrudnienia profesjonalnej kancelarii szybko się zwracają, biorąc pod uwagę znacznie krótszy czas niezbędny do załatwienia wszystkich spraw i większą pewność uzyskania dodatkowej ochrony. Firmy występujące o dodatkowe prawo ochronne w stosunku do swoich wynalazków muszą się oczywiście liczyć z tym, że konieczne będzie opłacanie przez kolejne 5 lat prawa patentowego, aby ochrona nie wygasła. Z każdym rokiem rośnie także ilość podmiotów, które decydują się na wystąpienie z wnioskiem o SPC w stosunku do swoich wynalazków, tak samo jak ilość nowo zgłaszanych wynalazków.