Notarialne poświadczenie podpisu – kiedy jest wymagane?

Większość osób pracę notariusza kojarzy ze sporządzaniem aktów notarialnych, które są konieczne przy nabywaniu lub sprzedaniu nieruchomości. Znana jest też rola kancelarii notarialnej w sporządzaniu testamentów czy przeprowadzaniu darowizn. Tymczasem to nie wszystko, czym zajmuje się notariusz. Jedną z często przeprowadzanych przez niego czynności jest poświadczenie podpisu. Kiedy jest to niezbędne?

Czym jest i z czym się wiąże poświadczenie podpisu?

Notarialne poświadczenie podpisu to czynność polegająca na własnoręcznym podpisie dokumentu przez daną osobę w obecności notariusza lub oświadczenie przy nim, że podpis, który istnieje na dokumencie, jest przez nią złożony. Notariusz, który wydaje poświadczenie, jest zobowiązany wypisać w nim miejsce sporządzenia i dokładną datę, a niekiedy nawet godzinę.

Dokument, jakim jest poświadczenie podpisu, można otrzymać w takich miejscach, jak kancelaria notarialna . Trzeba też pamiętać, że dokument taki sporządza się w także w przypadku, gdy osoba, które podpis jest potrzebny, z jakichś przyczyn nie może go a danej chwili zrobić. Najczęściej bywa to choroba, znacznie podeszły wiek lub inne ograniczenia.

Poświadczenie podpisu bywa ustawowo wymagane w takich przypadkach jak sporządzenie pełnomocnictwa do konkretnej czynności prawnej, oświadczeń majątkowych, procedury zbycia przedsiębiorstwa lub udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, tworzenie wzorów podpisu członka zarządu spółek i spółdzielni.

Sporządzone przez notariusza poświadczenie podpisu ma oczywiście najwyższą rangę dowodową, jednak trzeba wiedzieć, że procedura ta dotyczy tylko faktu złożenia podpisu przez konkretną osobę i nie ma to związku z treścią i zawartością dokumentu.

Dlaczego poświadczenie podpisu jest aż tak istotne?

Każda umowa, czyli dokonanie czynności prawnej wymaga zgodnej woli dwóch lub większej ilości stron. Jej forma wymaga złożenia stosownych podpisów. W ten sposób strony akceptują treść umowy. W sytuacji, gdy podczas sporządzania i podpisywania dokumentu, obecni są wszyscy zainteresowani wraz z notariuszem, autentyczność podpisu jest niepodważalna. Poświadczenie podpisu sporządzone przez notariusza daje również taki status, nawet jeśli jedna ze stron jest nieobecna przy podpisywaniu umowy.

Jest o możliwe z tego względu, że notariusz jest urzędnikiem państwowym i jednocześnie osobą zaufania publicznego. Wykonując swoją pracę, działa ściśle według przepisów prawa. Między innymi weryfikuje tożsamość osoby, która podpisuje dokument i sprawdza, czy wszystko jest przez nią zrozumiane.