Prognozy zwiększenia wpłat do ZUS w 2024: jakie są szczegóły?

Zaplanowane na rok 2024 zmiany w zakresie płac minimalnych spowodują wzrost wpłat do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Decyzję tę podjęła Rada Ministrów, która przyjęła rozporządzenie o podwójnym podniesieniu płacy minimalnej w 2024 roku – raz na początku stycznia, a drugi raz w lipcu tego samego roku. Te zmiany wywołają efekt domina i wpłyną również na wysokość innych świadczeń oraz składek do ZUS i zasiłków z ubezpieczenia społecznego.

Podwyższenie najniższych wynagrodzeń zaplanowane jest na dwa terminy w 2024 roku – początek stycznia i początek lipca. Od stycznia najniższe wynagrodzenie za pracę wyniesie 4242 zł, zamiast dotychczasowych 3600 zł, a stawka godzinowa dla umów zlecenia zostanie podniesiona z 23,50 zł do 27,70 zł. Kolejne podwyżki zaplanowane są na lipiec, kiedy to minimalne wynagrodzenie za pracę osiągnie poziom 4300 zł, a stawka godzinowa dla umów zlecenia wzrośnie do 28,10 zł.

Kwoty minimalnych składek na ZUS również ulegną zmianie. Od 2024 roku minimalna podstawa wymiaru preferencyjnych składek na ZUS dla początkujących przedsiębiorców oraz tych korzystających z Małego ZUS Plus, wyniesie 1272,60 zł (a od lipca 1290,00 zł), zamiast dotychczasowych 1080 zł. Łączny koszt tych składek, wraz z dobrowolną składką chorobową, wzrośnie z 341,72 zł do 402,65 zł (a od lipca do 408,16 zł).
Minimalna podstawa wymiaru składek dla osób z dobrowolnym ZUS oraz dla tych, którzy otrzymują wynagrodzenie z innej formy umowy niż kwotowa (np. stawka godzinowa, akordowa lub prowizyjna) wzrośnie z 3600 zł do 4242 zł (a od lipca do 4300 zł), natomiast dla pracowników będących na urlopie wychowawczym minimalna podstawa wymiaru składek wzrośnie z 2700 zł do 3181,50 zł (a od lipca do 3225 zł), co stanowi 75% najniższych wynagrodzeń.