Ustawa o obsłudze kredytów ma ułatwić bankom pozbywanie się niespłaconych zobowiązań

Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt ustawy, który ma pomóc instytucjom bankowym w pozbywaniu się umów kredytowych z dłużnikami z finansowymi problemami. Głównym celem nowego projektu jest implementacja do polskiego prawa unijnej dyrektywy 2021/2167, która oferuje jednolity mechanizm rozwiązywania problemów związanych z tzw. „zagrożonymi kredytami”. Obecnie, jeśli dłużnik nie dokonuje płatności przez ponad trzy miesiące, bank odnotowuje go jako stratę, a jego dług jest często sprzedawany za niewielką część jego wartosci do firm specjalizujących się w odzyskiwaniu długów. Ze względu na ograniczenia logistyczne, banki zazwyczaj nie sprzedają pojedynczych kredytów, ale przenoszą cały portfel kredytowy obejmujący setki lub nawet tysiące kredytów.

Legislacyjna propozycja Ministerstwa Finansów odpowiada na oczekiwania sektora bankowego, który od dawna boryka się z rosnącą liczbą kredytów niespłaconych na czas. Aktualnie sprzedaż takich zobowiązań podmiotom trzecim, np. firmom windykacyjnym, jest znacząco utrudniona, co wpływa na jej opłacalność dla banków. Projektowane przepisy mają to zmienić poprzez uproszczenie procedur sprzedaży i zwiększenie zainteresowania odkupem długów od banków. Dzięki temu banki będą mogły łatwiej poradzić sobie z umowami kredytowymi z dłużnikami znajdującymi się w finansowych tarapatach.

Według zapewnień Ministerstwa Finansów zawartych w uzasadnieniu do projektu ustawy, konsumenci nie ucierpią na sprzedaż ich zobowiązań firmie windykacyjnej. Rola Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) będzie polegała na ochronie ich interesów poprzez nadzór nad tym sektorem. Projekt uwzględnia również pewne warunki, które muszą spełnić firmy chcące odkupić tzw. „nieobsługiwane kredyty” od banków. Przede wszystkim muszą posiadać status podmiotu uprawnionego do obsługi kredytów, a pozwolenia na prowadzenie takiej działalności gospodarczej wydawane przez KNF otrzymają jedynie firmy z siedzibą w Polsce. To rozwiewa obawy wyrażane w czerwcu ubiegłego roku, że niespłacone kredyty mogą trafić do zagranicznych firm, a ich posiadacze będą podlegać obcemu prawu. Dodatkowo, KNF będzie prowadzić internetowy rejestr takich podmiotów. W przypadku wykrycia nieprawidłowości, komisja będzie mogła zawiesić lub nawet całkowicie cofnąć pozwolenie na obsługę kredytów. Prowadzenie działalności bez zezwolenia będzie groziło karą w wysokości do 5 mln zł lub pozbawieniem wolności od 3 miesięcy do 5 lat.