Eksperci z Komisji Europejskiej zatwierdzili pierwszy polski wniosek o dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy na kwotę 6,3 mld euro

Po raz pierwszy od początku funkcjonowania Krajowego Planu Odbudowy (KPO), Komisja Europejska zgodziła się na wydanie środków finansowych dla Polski. Informację tę podała Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Minister Funduszy i Rozwoju Regionalnego, na platformie X. Kwota dofinansowania wynosi 6,3 mld euro.

Pełczyńska-Nałęcz wskazała również, że teraz pozostaje już tylko oczekiwanie na przelanie środków, które powinny trafić do Polski 15 kwietnia.

W styczniu 2024 r., dokładnie półtora roku po tym, jak KE zaakceptowała polski Plan, został złożony pierwszy wniosek o płatność z KPO. W lutym tego samego roku komisja wydała wstępne potwierdzenie, że wniosek jest zgodny z regulaminem i może zostać sfinansowany. Zasoby wynoszące 6,3 mld euro stanowią 10,5% całkowitej kwoty przydzielonej Polsce w ramach KPO. Dochodzą one z dwóch źródeł: 2,69 mld euro to dotacje, a 3,63 mld euro to pożyczki.

Całkowity budżet KPO dla Polski wynosi 59,8 mld euro, co daje równowartość 268 mld zł. Wśród tych środków 25,27 mld euro (113,28 mld zł) ma formę dotacji, a 34,54 mld euro (154,81 mld zł) to preferencyjne pożyczki. Według celów Unii Europejskiej duża część tych funduszy powinna zostać przeznaczona na inwestycje związane z ochroną klimatu (46,6%) i cyfryzacją (21,3%), ale również na reformy społeczne (22,3%).