Wybrane błędy popełniane podczas sprzedaży przedsiębiorstwa

Trudno zliczyć wszystkie błędy, jakie przedsiębiorca może popełnić podczas procesu sprzedaży przedsiębiorstwa. Większość z nich może okazać się stosunkowo niegroźna jednak istnieją również przypadki, w których zaniedbania przygotowawczo-organizacyjne oraz procesowe mogą wpłynąć na niższą niż oczekiwana cenę. W skrajnych przypadkach błędy mogą doprowadzić natomiast do zerwania dalszych rozmów z inwestorami i fiaska całej transakcji.

Brak przygotowania

Firma firmie nierówna, ale praktyka mówi, że przygotowania do sprzedaży firmy powinny rozpocząć się przynajmniej dwa lata przed rozpoczęciem procesy. Jest to czas dobry chociażby na wypracowanie wspólnego podejścia wśród wspólników, zmianę struktury organizacyjnej, uporządkowanie księgowości, czy wypracowanie jeszcze lepszego wyniku finansowego, który wpłynie na cenę transakcji.

Niewielkie zaangażowanie właścicieli w proces transakcyjny

Nawet jeśli właściciele firmy korzystają z pomocy profesjonalnych doradców M&A istnieje ryzyko, że brak ich zaangażowania w proces przełoży się na opóźnienia w harmonogramie, czy pogorszenie relacji z inwestorami zainteresowanymi nabyciem firmy. Pierwsze problemy mogą pojawić się już podczas tworzenia teasera oraz memorandum informacyjnego, które powstają w oparciu o informacje przekazane od właścicieli.

Brak zachowania zasad poufności

Ogromną rolę w procesie transakcyjnym odgrywa kwestia poufności. Informacje o planowanej transakcji, które trafiają na rynek przedwcześnie, mogą spowodować problemy chociażby na linii właściciele – kadra zarządzająca – pracownicy, jak również na linii właściciele – kluczowi dostawcy – kontrahenci.

Brak zaangażowania kluczowych osób w firmie

Dużym wyzwaniem w procesie transakcyjnym jest zachowanie odpowiedniego balansu pomiędzy trzymaniem informacji o sprzedaży firmy w tajemnicy, a ujawnieniem tej kwestii wobec kadry zarządzającej w odpowiednim momencie. Zaangażowanie kluczowych osób będzie miało bowiem istotny wpływ na zachowanie ciągłości działania firmy i bezproblemowe przejście przez kolejne etapy procesu M&A.

Działania pod wpływem impulsu

Sprzedaż przedsiębiorstwa nierozerwalnie związana jest z obecnością olbrzymich emocji. Szczególnie w tym przypadku warto jednak zachować zimną krew. Impulsem do nieprzemyślanych działań może być chociażby zaskakująco wysoka lub niska oferta od inwestorów. W pierwszym przypadku atrakcyjność ceny może przesłonić inne aspekty zawarte w ofercie inwestycyjnej. W drugim przypadku relatywnie niska cena może być powodem pochopnej decyzji o zerwaniu negocjacji.

Opisane kwestie to tylko kilka obszarów, które wymagają szczególnej uwagi. Jak wspomniano we wstępie, lista błędów, które można popełnić podczas sprzedaży firmy, z pewnością jest znacznie dłuższa.