Zbigniew Ziobro nie zdołał podważyć zgodności z Konstytucją przepisów dotyczących samorządu lekarskiego

Adam Bodnar, obecny Prokurator Generalny, anulował wniosek skierowany przez swojego poprzednika, Zbigniewa Ziobrę, do Trybunału Konstytucyjnego. Wniosek ten dotyczył sprawdzenia zgodności z konstytucją ustaw regulujących działanie izb lekarskich, o których mowa w Dzienniku Ustaw z 2021 roku, pozycja 1342.

Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez Annę Adamiak, rzeczniczkę Prokuratora Generalnego, początkowy wniosek stanowił zagrożenie dla idei samorządu lekarskiego oraz prawideł kodeksu etyki lekarskiej. Ponadto, był on sprzeczny z prawem do ochrony zdrowia. Decyzja o wycofaniu wniosku jest uzasadniona troską o prawa konstytucyjne obywateli.

W zmierzającym ku końcowi listopadzie ubiegłego roku, Zbigniew Ziobro w charakterze ówczesnego Prokuratora Generalnego wystosował pismo do Trybunału Konstytucyjnego. Kwestionował on w nim konstytucyjność wielu przepisów związanych z organizacją i obligatoryjnością izb lekarskich. Związane było to z regulacjami, które przewidywały odpowiedzialność zawodową za naruszenie między innymi zasad etyki lekarskiej.

W swoim piśmie Ziobro argumentował, że przyjęte przez Krajowy Zjazd Lekarzy normy deontologiczne (moralne) ograniczają prawa i wolności obywatelskie członków samorządu lekarskiego w nieprecyzyjny i niewłaściwy sposób. Ziobro stwierdził również, że mimo różnic światopoglądowych, naukowych i terapeutycznych wśród członków samorządu lekarskiego, ustawodawca wymaga od nich przestrzegania jednolitych zasad etyki lekarskiej. Naruszenie tych zasad wiąże się z konsekwencją w postaci odpowiedzialności zawodowej.