Brak specjalistów do oceniania spraw sądowych z udziałem dzieci – Wielki brak psychiatrów i biegłych sądowych

Nawoływania o poprawę systemu opiniowania w sprawach sądowych z udziałem dzieci były głośne podczas konferencji „Adwokat dla rodziny – interdyscyplinarne ujęcie dobra dziecka”, gdzie uczestnicy zwrócili uwagę na pogarszającą się kondycję psychiczną dzieci oraz na brak specjalistów w tej dziedzinie. Konferencja, która odbyła się na Uniwersytecie Warszawskim, została zorganizowana przez sekcje prawa rodzinnego i praw dziecka Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, pełniąca funkcję wiceminister sprawiedliwości, broniła stanowiska swojego departamentu podczas wydarzenia, zapewniając o otwartości ministerstwa na zmiany w zakresie przepisów dotyczących dzieci oraz skłonności do słuchania ekspertów.

Pomimo tych deklaracji, głosy krytyki nie ucichły. Dr Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska, adwokat oraz wicedziekan Izby Adwokackiej w Warszawie, bez ogródek skrytykowała sposób opiniowania w sprawach karnych dotyczących dzieci. Zwróciła uwagę, że jej zarzuty są skierowane nie na indywidualnych biegłych, ale na system jako całość, który cierpi z powodu braku wykwalifikowanych specjalistów, niskich wynagrodzeń oraz zbyt długotrwałych postępowań. Gajowniczek-Pruszyńska wezwała do stworzenia nowej ustawy o biegłych sądowych.

Podobne stanowisko zajął sędzia Aneta Szwedowska z Sądu Okręgowego w Warszawie, która podkreśliła wagę opiniodawczych zespołów specjalistów sądowych (OZSS) w przypadku spraw rodzinnych. Zespół ten składa się z ekspertów znających problematykę konfliktów rodzinnych i potrafiących wydawać łatwe do zrozumienia opinie, co jest rzadkością w przypadku biegłych z listy.