Decyzja Trybunału Konstytucyjnego o emeryturach: Minister Rodziny i Polityki Społecznej komentuje

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Minister Rodziny i Polityki Społecznej, zwróciła uwagę na wtorkowy wyrok Trybunału Konstytucyjnego dotyczący kwestii emerytalnych. Jak podkreśliła w Lublinie w środę, decyzja ta jest obecnie przedmiotem analizy. Po zakończeniu tego procesu publiczność zostanie poinformowana o przyszłych potencjalnych zmianach w przepisach.

Trybunał Konstytucyjny ogłosił we wtorek, że pomniejszenie świadczenia emerytalnego w wyniku wcześniejszego przejścia na emeryturę jest sprzeczne z konstytucją. W odpowiedzi na pytanie zadane w Lublinie w środę o to, czy planowane są jakiekolwiek zmiany legislacyjne w związku z tym orzeczeniem, Minister Dziemianowicz-Bąk odparła, że „wszystkie decyzje i informacje – bez względu na ocenę Trybunału – są i zawsze będą analizowane przez ministerstwo”. Dodała, że po zakończeniu tych analiz publiczność zostanie poinformowana o ewentualnych planach.

Trybunał badał artykuł 25 ustęp 1b ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, odnoszący się do osób, które złożyły wniosek o przyznanie świadczeń przed 6 czerwca 2012 roku. Przepis ten, obowiązujący od 2013 roku, zakłada pomniejszenie podstawy obliczenia emerytury o kwotę wcześniej pobranych emerytur. We wtorek TK orzekł, że artykuł 25 ustęp 1b ustawy emerytalnej jest niezgodny z artykułem 67 ustęp 1 konstytucji, który stanowi, że obywatel ma prawo do zabezpieczenia społecznego po osiągnięciu wieku emerytalnego.

Trybunał stwierdził, że w rozpatrywanej sprawie doszło do naruszenia zaufania obywateli do państwa i prawa przez nie ustanowionego. Komunikat TK po wydaniu wyroku informuje, że „ubezpieczeni, którzy zdecydowali się na korzystanie z wcześniejszej emerytury, nie mieli – w momencie podejmowania tej decyzji na podstawie obowiązującego wówczas stanu prawnego – świadomości co do skutków prawnych, jakie może ona wywoływać w sferze ich przyszłych uprawnień z tytułu emerytury powszechnej. Szczególnie nie mogli przewidzieć, że przejście na emeryturę jeszcze przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego będzie wiązało się z pomniejszeniem zgromadzonego kapitału o pobrane świadczenia”.

Decyzję większością głosów podjęli pięciu sędziów TK: Krystyna Pawłowicz (przewodnicząca składu), Justyn Piskorski (sprawozdawca), Wojciech Sych, Michał Warciński i Andrzej Zielonacki.