Dziedziczenie domu w spadku – co musisz wiedzieć?

Dziedziczenie w spadku jest ściśle kontrolowane przez rząd w Polsce i regulowane jest poprzez prawo spadkowe. Wszelkie procedury ściśle określają, w jaki sposób należy przekazać majątek, oraz kto może zostać spadkobiercą. Należy pamiętać, że postępowanie spadkowe dzieli się na dwie grupy: testamentowe oraz ustawowe.

Kto może zostać spadkobiercą?

W drodze dziedziczenia na podstawie testamentu spadkobiercą może być niemal każdy. Obostrzenia istnieją tylko w skrajnych, nielicznych sytuacjach, np. podczas śmierci spadkobiercy wraz ze spadkodawcą. W testamencie można zawrzeć osoby nie tylko z rodziny, lecz także osobom niespokrewnionym, fundacjom, firmom itp.

Spadkobierca ustawowy to osoba, która jest uprawniona na mocy prawa do dziedziczenia spadku. Jeżeli zmarły nie zostawił po sobie testamentu to jego majątek, otrzymują kolejno: małżonek, dzieci, rodzice, rodzeństwo, bratankowie, siostrzenice, dziadkowie, a w dalszej kolejności krewni jak ciocia, wujek. Na koniec są to pasierbowie, gmina i skarb państwa.

Dziedziczenie nieruchomości poprzez testament lub ustawę

Dziedziczenie testamentowe zawiera ścisłe wytyczne, co do stworzenia dokumentu, jakim jest testament. Aby był on ważny, musi być sporządzony przez osobę dorosłą i nieubezwłasnowolnioną. Dokument nie może być przygotowany w stanie nieświadomości, czy pod wpływem groźby.

Podczas gdy zmarły nie zostawi testamentu, określone są ścisłe zasady dziedziczenia określane przez prawo spadkowe. Szczegółowe informacje na temat prawa spadkowe znaleźć można na stronie https://adwokat-tokarska.pl/prawo-spadkowe/. Takie dziedziczenie przysparza zwykle o wiele więcej problemów, gdyż do otrzymania spadku najczęściej uprawnionych jest wiele osób na tym samym stopniu hierarchii.

Ile wynosi podatek od spadku?

Z zapłaty podatku zwolnienie są najbliżsi spadkodawcy, którzy zaliczani są do pierwszej grupy podatkowej. To osoby jak: małżonek, dzieci, rodzice, wnuki, rodzeństwo i dziadkowie. Aby uzyskać zwolnienie z zapłaty daniny, należy złożyć zawiadomienie o przyjęciu spadku we właściwym Urzędzie Skarbowym w okresie do pół roku od uprawomocnienia postanowienia o stwierdzeniu spadku.