Jak działają dopłaty MDM?

Pomoc rządowa przybiera różne formy i na szczęście wciąż jest w wielu przypadkach aktualna. Warto jednak sprawdzić, czy pozornie interesujące wsparcie to faktycznie to, z czego możemy skorzystać. Niektóre z programów mają na tyle duże wymagania, że uzyskanie pomocy wcale nie jest proste. W artykule tym przedstawimy informacje na temat dopłat MDM, a także omówimy, jakie korzyści mogą przynieść one dla potencjalnych beneficjentów.

Czym jest MDM?

MDM to skrót od rządowego programu Mieszkanie dla Młodych. Z zasady ma on wspierać młode osoby w zakupie ich pierwszego mieszkania. Pierwszym z długiej listy kryteriów jest wiek, który musi się mieścić w widełkach od 18 do 35 roku życia. MDM umożliwia uzyskanie wysokiego dofinansowania wkładu własnego lub do kredytu hipotecznego, dzięki czemu możliwe jest obniżenie kosztów zakupu swojego pierwszego lokum.

MDM to inicjatywa dla młodych ludzi, którzy zdecydowali się mieszkać na swoim, rozwijać i być może zakładać rodziny. To opcja dla osób, które mają chęci, ale nie mają do tego odpowiednio wysokich środków finansowych. MDM pozwala spełniać marzenia w sytuacji, w której nie da się tego zrobić bez wsparcia.

Na jakiej zasadzie działają dopłaty MDM?

Dopłaty MDM są przyznawane na podstawie złożonego przez osobę zainteresowaną wniosku. Ubiegając się o dofinansowanie, należy wypełnić odpowiedni wniosek i dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty, bez których nie dojdzie nawet do jego rozpatrzenia. Tak więc osoba, która ubiega się o wsparcie, musi mieć między 18 a 35 lat. Kolejna kwestia to dochód, który nie może być wyższy od z góry określonej granicy. Trzecia rzecz to wkład własny w wysokości od 10 do 20% wartości mieszkania, które zamierza zakupić. Czwarty punkt wymagający spełnienia to rodzaj nabywanego mieszkania. Otóż musi ono spełniać konkretne wytyczne, nie może to być więc dowolne lokum.

Następna kwestia to rodzaj kredytu hipotecznego, który nie może być dłuższy niż 35 lat. I ostatnia rzecz to sama kolejność składania wniosków. Trzeba bowiem zdawać sobie sprawę, że program trwa w określonym czasie i jest na niego przeznaczona konkretna pula wsparcia dla wszystkich zgłaszających się osób. Liczy się kolejność wpływających wniosków. Jeśli więc zdarzy się, że wyślemy wniosek za późno, może nie zostać nawet przeczytany.

Dlaczego warto zdecydować się na skorzystanie ze wsparcia w postaci dopłaty MDM?

Z kilku oczywistych kwestii. Przede wszystkim w taki sposób jesteśmy w stanie znacznie obniżyć koszty branego kredytu, a tym samym pozwolić sobie na życie codzienne na nieco lepszym poziomie, niż w przypadku brania kredytu bez tego wsparcia. Kolejna rzecz to możliwość wliczenia środków na wykończenie mieszkania, co jest naprawdę ogromnym wsparciem dla osób młodych, dopiero zaczynających funkcjonowanie na własną rękę.

Co jeszcze? Dzięki dopłatom MDM możliwe jest otrzymanie większego kredytu hipotecznego, co oznacza, że dzięki programowi młodzi ludzie mogą otrzymać znacznie większe mieszkania. Biorąc pod uwagę wszystkie wspomniane zalety dopłat MDM i tego, że stosując się do wszystkich zasad, mamy ogromną szansę na otrzymanie wsparcia, można śmiało powiedzieć, że jest to wsparcie potrzebne, opłacalne i bardzo pozytywne.