Strategia marketingowa – dlaczego jej opracowanie jest takie ważne?

Każdy biznes wymaga promocji. Jednak co dokładnie jest celem takiej promocji? Wielu przedsiębiorców, zarówno początkujących jak i doświadczonych, popełnia ten sam błąd. Uważa, że marketing można prowadzić uniwersalnie. Ale jeśli coś jest uniwersalne to znaczy, że jest dla wszystkich i dla nikogo. Aby w pełni wykorzystać potencjał działań marketingowych, potrzebna jest strategia. Na czym polega strategia marketingowa i komu jest potrzebna?

Dlaczego strategia marketingowa jest potrzebna?

Sam promocja przedsiębiorstwa, może mieć różne cele. Jedna firma dopiero wchodzi na rynek i chce wyróżnić się na tle istniejącej konkurencji. Inna ma stałą grupę odbiorców, ale chciałaby poszerzyć krąg klientów o nowe osoby. Bardzo często celem podjęcia takich działań jest po prostu wzrost sprzedaży produktów lub usług oferowanych przez firmę. Cele można też łączyć, albo skupić się na jednym, konkretnym, który w danym momencie dla firmy jest najważniejszy.

Jednak dążąc do celu wykonujemy wiele różnych działań. Robiąc je chaotycznie, bez przemyślenia, bez planu i bez wiedzy, jaki efekt nasze działanie, ma przynieść, niestety poniesiemy porażkę. Obecnie bardzo łatwo można wykupić reklamy w Internecie czy zawrzeć współpracę z popularnymi influencerami, ale czy to jest metoda dążenia do celu, który nam przyświeca? I tu właśnie pojawia się potrzeba ułożenia strategii marketingowej.

Fundamenty, na jakich opiera się strategia marketingowa

Każda strategia musi być przemyślana i dopasowana do przedsiębiorstwa na wielu płaszczyznach. Dobrze zaplanowana strategia bierze pod uwagę cel działań promocyjnych, potrzeby firmy oraz jej budżet. Aby ustalić optymalny zakres działań, trzeba zdefiniować przewagę firmy nad jej konkurencją. Każda jednostka ma mocną stronę, którą można wyeksponować. Może firma działa już od 30 lat na rynku i jest przekazywana z ojca na syna? Tradycja jest bardzo ważna dla wielu osób i może być mocnym punktem budowania strategii i kolejnych działań marketingowych.

Założeniem każdej strategii jest koncentracja na realnych założeniach. Firma, która ma 100 klientów miesięcznie praktycznie nie ma szansy, aby w kolejnym miesiącu mieć milionową liczbę konsumentów. Realnym założeniem będzie np. podwojenie tej liczby. Skupiając się na celach, które są do osiągnięcia, nie tracimy energii, czasu i środków na realizację tych, których i tak w tym momencie nie będziemy w stanie osiągnąć. Ponadto oparcie się o cele, które są zdefiniowane ze wzięciem pod uwagę rynku, specyfiki klientów czy nawet zmiennych, jak zmiany gospodarcze i ekonomiczne kraju, w którym działamy, będzie dla firmy dużą oszczędnością środków wydanych na marketing.

Budżet jest kolejnym z ważnych fundamentów. Na działania promocyjne można wydawać krocie, ale czy przynoszą one realny zysk? Każde przedsiębiorstwo musi ponieść koszty marketingu. Jednakże opracowując strategię szytą na miarę według potrzeb i możliwości, można zrealizować cele, nie przekraczając ustalonego budżetu. Każde przedsiębiorstwo może sobie pozwolić na działania według strategii promocyjnej.

Korzyści prowadzenia marketingu według planu

Płynny przebieg kampanii marketingowej jest bardzo ważny. Dlatego też powinna ona być oparta o plan strategiczny. W nim wyjaśniamy cel konkretnych działań, ale też możemy badać ich skuteczność. Działania mogą być wprowadzane etapami, zgodnie z założeniem, jakie przyjęliśmy co do celu. Ale możemy też wybrać grupę działań, które będą stosowane równocześnie. Mając konkretną strategię będziemy mogli nadzorować wykonanie prac, badać czy były skuteczne, a jeśli się nie sprawdziły wprowadzić nowe działania. Strategia przynosi nam korzyści nie tylko w postaci realizacji zamierzonych celów, ale i pokazuje nam, jakie działania trafiają do naszych klientów i mają potencjał dalej się sprawdzać w realizowaniu kolejnych planów promocyjnych.