Wniesienie aportem do spółki z o.o. praw autorskich do stworzonej aplikacji mobilnej – możliwy i korzystny manewr biznesowy

Dysponując autorską aplikacją na urządzenia mobilne, która ma potencjał generować zyski, starasz się ustalić, czy istnieje możliwość wykorzystania jej jako wkładu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której działalność zamierzasz wspólnie prowadzić z innymi uczestnikami rynku. Zastanawiasz się, czy zachowane prawa do tego programu mogą być wniesione jako aport do powyższej jednostki gospodarczej.

Jest to jak najbardziej możliwe, gdyż określony wkład do spółki ze strony wspólnika, reprezentujący konkretną wartość ekonomiczną, może przyjmować formę monetarną (na przykład gotówka lub środki bankowe) lub niemonetarną, nazywaną również aportem. W sytuacji, kiedy wspólnik nie jest w stanie zaoferować wymaganej kwoty pieniężnej, ale posiada prawa autorskie do stworzonej przez siebie aplikacji mobilnej, jednym z korzystnych rozwiązań jest wniesienie jako wkładu do spółki w/w aplikacji, traktowanej jak wkład niepieniężny.

Aportem w postaci aplikacji mobilnej najczęściej jest zestaw praw autorskich do różnych elementów składających się na dany projekt, takich jak program komputerowy, grafiki, assety, scenariusz itd. Warto jednak dodać, że w skład aplikacji mogą wchodzić również prawa własności przemysłowej do poszczególnych elementów, głównie te wynikające z rejestracji znaków towarowych lub wzorów przemysłowych obejmujących określone elementy aplikacji, np. jej logo.

Warto podkreślić, że obiekt aportu może także stanowić przedsiębiorstwo, bądź jego zorganizowana część, w ramach której była tworzona aplikacja mobilna. Zgodnie z art. 551 kodeksu cywilnego, przedsiębiorstwo to zbiór elementów materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej, których całość lub zorganizowaną część można wnosić jako aport.

Przykładem może być sytuacja, kiedy w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej pewna wydzielona grupa pracowników i zasobów przedsiębiorstwa zaangażowana jest w tworzenie oprogramowania, natomiast inna część – np. pracująca w innym miejscu – zajmuje się logistyką i spedycją. To, czy dany zespół składników jest uznawany za zorganizowaną część przedsiębiorstwa (tzw. ZCP), powinno być każdorazowo oceniane indywidualnie.