Czy warto zrzec się spadku?

Otrzymanie spadku nie zawsze wiąże się z korzyściami majątkowymi. W niektórych przypadkach dziedziczenie może być związane z przejęciem długów zmarłego. Czy w takiej sytuacji można zrzec się spadku lub go odrzucić? I przede wszystkim – czy to wystarczy, aby nie musieć spłacać długów zmarłego po jego śmierci?

Na czym polega zrzeczenie się spadku?

Zacznijmy od wyjaśnienia, czym dokładnie jest zrzeczenie się spadku. Otóż jest to rozwiązanie prawne, które pozwala na odrzucenie spadku jeszcze za życia spadkodawcy.

Umowa taka może zostać zawarta wyłącznie pomiędzy przyszłym spadkodawcą a osobą, która należy do kręgu jego przyszłych spadkobierców. Bardzo ważne jest to, aby została ona spisana w formie aktu notarialnego. W przeciwnym wypadku nie będzie ona miała mocy prawnej.

Sytuacje, w których warto zrzec się spadku

Choć zrzeczenie się spadku nie należy do popularnych rozwiązań, w niektórych przypadkach warto je rozważyć. Zrzeczenie spadku może być korzystne przede wszystkim wtedy, kiedy spadkodawca pozostawia po sobie różnego typu długi, między innymi w bankach, parabankach czy w innych instytucjach. Ich odziedziczenie mogłoby w bardzo negatywny sposób wpłynąć na sytuację finansową spadkobiercy.

Co ważne, zrzeczenie spadku zapewnia ochronę zstępnych. Oznacza to, że zstępni osoby, która zrzekła się spadku, również zostaną wykluczeni z dziedziczenia. Nie ma wątpliwości co do tego, że warto zdecydować się na zrzeczenie spadku, jeśli istnieje ryzyko odziedziczenia licznych długów po zmarłym.

Oczywiście warto upewnić się, czy długi przewyższają masę majątku. Pod uwagę trzeba także wziąć to, że przejęcie i obsługa długów będą wiązać się z licznymi, czasochłonnymi formalnościami.

Rozważasz zrzeczenie się spadku? Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj: https://kancelaria-temida.com/spadki-gdynia/

A może korzystniejsze byłoby odrzucenie spadku?

Alternatywą dla zrzeczenia się spadku może być jego odrzucenie. Co prawda zarówno zrzeczenie, jak i odrzucenie spadku, mają ten sam skutek prawny. Rozwiązania te różnią się jednak pod względem czasu realizacji, formy, trwałości oraz ochrony zstępnych. W przypadku odrzucenia spadku zstępni nie są chronieni. Istnieje więc ryzyko, że to oni odziedziczą długi zmarłego spadkodawcy.

Odrzucenie spadku możliwe jest również po śmierci spadkodawcy, a zatem wtedy, kiedy testament został otwarty. Jest to zatem dobre rozwiązanie dla osób, które nie zdążyły zrzec się spadku, a nie chcą dziedziczyć długów zmarłego.

Prawo spadkowe Gdynia – warto skorzystać z profesjonalnej pomocy

Decyzja o tym, które rozwiązanie będzie korzystniejsze – odrzucenie czy zrzeczenie spadku – z pewnością nie jest prosta. To samo dotyczy formalności, których trzeba dopełnić. Właśnie dlatego warto skorzystać z pomocy prawnika od prawa spadkowego w Gdyni. Ma on niezbędną wiedzę i doświadczenie, dzięki czemu będzie w stanie doradzić oraz przygotować odpowiednie dokumenty. To najlepszy sposób na zabezpieczenie się przed odziedziczeniem długów i zobowiązań spadkodawcy.