Jak przygotować testament? Poradnik dla osób, które chcą zaplanować swoje dziedzictwo

Niska świadomość społeczna dotycząca sensu sporządzania testamentu sprawia, że często pomijamy tę czynność. Tymczasem brak rozrządzeń dotyczących majątku może przysporzyć naszym bliskim wielu problemów. Przygotowanie testamentu jest przejawem rozsądku i troski, warto więc zabrać się za tę sprawę zawczasu. Jak sporządzić dokument, który będzie ważny w świetle prawa? Jeśli dysponujemy jakimkolwiek majątkiem, możemy rozdysponować go zgodnie z naszą wolą pomiędzy członków rodziny, osoby bliskie czy nawet różnego rodzaju instytucje. Jeśli tego nie zrobimy, to zgodnie z prawem spadkowym, nasze dobra przejdą na ustawowych spadkobierców. O sposobie podziału majątku zadecyduje za nas sąd. Warto pamiętać, że tego typu sprawy bywają skomplikowane i często ciągną się latami. Przygotowanie testamentu może więc uchronić naszych bliskich przed takim biegiem zdarzeń.

Kto może sporządzić testament?

Osoba rozporządzająca swoim majątkiem w testamencie, nazywana jest testatorem. Może nim być tylko osoba pełnoletnia, o pełnej zdolności do czynności prawnych. Co istotne, polskie prawo spadkowe wyklucza wspólne testamenty, np. małżonków. Każdy z nich musi przygotować osobny dokument. Niedozwolone jest także pełnomocnictwo w tej kwestii.

Jak prawidłowo sporządzić testament?

Przygotowanie testamentu nie jest skomplikowaną czynnością, wymaga jednak trzymania się kilku ważnych zasad:

  • Testament własnoręczny można przygotować samodzielnie, bez wychodzenia z domu. Musi on być napisany w całości odręcznie przez testatora, podpisany przez niego oraz opatrzony datą. Takiego testamentu nie może za nas napisać nikt inny. Dokument sporządzony w komputerze, a następnie podpisany, także nie będzie w świetle prawa spadkowego.
  • Jeżeli obawiamy się o ważność dokumentu, możemy zlecić przygotowanie testamentu notariuszowi.
  • Najrzadszą, ale akceptowaną przez prawo spadkowe formą jest testament ustny. Swoją ostatnią wolę można oświadczyć w obecności odpowiednich urzędników, np. wójta, starosty, burmistrza, prezydenta miasta, kierownika USC, a także w obecności dwóch świadków.

Przygotowanie testamentu – co w nim zawrzeć?

W testamencie powinniśmy wskazać konkretnych spadkobierców, którym chcemy przekazać określony majątek. W dokumencie mogą znaleźć się także zapisy windykacyjne, polecenia lub wydziedziczenie, czyli pozbawienie konkretnej osoby prawa do zachowku.

Testament własnoręczny czy notarialny?

Zdarza się, że testator sporządza kilka dokumentów. Np. najpierw zleca przygotowanie testamentu u notariusza, a kilka lat później sporządza testament własnoręczny. Nie jest tak, że testament notarialny jest ważniejszy niż własnoręczny. Dokument u notariusza warto sporządzić wówczas, gdy dysponujemy większym majątkiem i chcemy mieć pewność, że zostanie on prawidłowo rozdysponowany po naszej śmierci.

Prawo spadkowe mówi, że przygotowanie nowego testamentu odwołuje poprzedni dokument. A co jeśli testator nie zaznaczy w nowym testamencie, że odwołuje postanowienia z wcześniejszego? Wówczas odwołaniu podlegają tylko te postanowienia, które nie są zgodne z treścią nowego testamentu.

Więcej informacji znajdziesz na: https://www.kancelariamlynska.pl/adwokat-spadek-gdansk/.