Planowane przekształcenia nazw ponad 1100 miejscowości zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców

Projekt rozporządzenia, który przewiduje 1160 modyfikacji dotyczących nazewnictwa miejscowości, został niedawno zaprezentowany publicznie przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA). Resort zapewnia, że wszystkie proponowane zmiany były przedmiotem konsultacji z mieszkańcami danego terenu.

22 listopada 2023 r., Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ujawniło projekt rozporządzenia dotyczący ustalania, modyfikowania oraz likwidacji oficjalnych nazw niektórych miejscowości i obiektów fizjograficznych. Zapisy w projekcie są wynikiem realizacji postulatów rad gmin przekierowanych do MSWiA.

Jak informuje resort, projektowany akt prawny powstał na podstawie sugestii zgłoszonych przez organy stanowiące jednostki samorządu terytorialnego. Te zasugerowane zmiany trafiły do ministra właściwego do MSWiA. Zgodnie z komunikatem MSWiA, wszystkie zamieszczone w projekcie modyfikacje są odpowiedzią na wnioski rad gmin skierowane za pośrednictwem wojewodów do ministra nadzorującego sprawy administracji publicznej.

MSWiA podkreśla, że proponowane przekształcenia obejmują 1160 sytuacji, w tym: ustanowienie 92 nazw miejscowości, 2 nazw obiektów fizjograficznych, 853 zmiany nazw lub rodzajów miejscowości, usunięcie 213 nazw miejscowości na obszarze 245 gmin, 160 powiatów w ramach 16 województw.

Zdaniem resortu, wszystkie proponowane przekształcenia były przedmiotem szerokich konsultacji z mieszkańcami. Większość osób uczestniczących w procesie konsultacyjnym zdecydowanie poparła propozycje zmian. W każdym przypadku spełnione zostały wymogi prawne odnośnie do pozyskania opinii odpowiednich rad gmin, powiatów i wojewodów oraz powiatowych służb geodezyjno-kartograficznych.