Planowane zmiany w ustawie dotyczące asystentów rodziny: każda gmina musi zatrudnić specjalistę

Według propozycji projektu nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, każda gmina będzie zobowiązana do zatrudniania specjalisty ds. wsparcia rodzin, zwanego asystentem rodziny. Projekt przewiduje również przyznanie 400 zł dodatku dla osób pracujących na tym stanowisku oraz podwyższenie płacy dla zawodowych rodzin zastępczych.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zaprezentowało ten projekt 29 listopada 2023 roku, proponując zmiany w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz kilku innych aktach prawnych.

Nowelizacja skupia się przede wszystkim na roli asystenta rodziny, jednego z kluczowych elementów systemu wsparcia dla rodzin, który został wprowadzony do ustawodawstwa w 2011 roku – stwierdza Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Główne obowiązki asystenta rodziny to: pomoc rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobyciu umiejętności efektywnego prowadzenia gospodarstwa domowego; pomaganie rodzinom w rozwiązaniu problemów socjalnych oraz wychowawczych z dziećmi; aktywizowanie społeczne rodzin; motywowanie członków rodziny do podnoszenia kwalifikacji zawodowych; oraz zachęcanie do udziału w grupowych szkoleniach dla rodziców, które mają na celu rozwijanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych.

W obecnej sytuacji prawnej, rodzinie borykającej się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi można przyznać wsparcie asystenta rodziny na wniosek pracownika socjalnego lub na podstawie decyzji sądu rodzinnego. Często pozytywnym rezultatem pracy asystentów jest uniknięcie ostateczności separacji dzieci od rodziców, gdyż z odpowiednim wsparciem zaczynają oni właściwie troszczyć się o swoje pociechy – podkreśla Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.