Jak wyrobić paszport?

Paszport jest dokumentem, który umożliwia przekraczanie granicy Polski w przypadku podróży do wielu krajów świata. Jego wydawaniem zajmują się wojewodowie, więc odpowiednie biura paszportowe znajdują się w urzędach wojewódzkich oraz w specjalnych oddziałach na terenie mniejszych miast. Informacje o punktach, w których można wyrobić paszport dostępne są na stronie internetowej właściwego urzędu wojewódzkiego. Wydawany jest w formie książeczki, do której w razie przekraczania granic wklejane są odpowiednie wizy.

Kto może wyrobić paszport?

Paszport może wyrobić każdy pełnoletni obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, który dysponuje pełnią zdolności do czynności prawnych. Dziecku lub osobie ubezwłasnowolnionej paszport wyrabia ich opiekun prawny – musi się to odbyć jednak w ich obecności.

Co jest potrzebne do wyrobienia paszportu?

Przede wszystkim należy pokazać do wglądu jako potwierdzenie swojej tożsamości ważny paszport lub dowód osobisty. Do tego załączyć trzeba kolorowe zdjęcie o wymiarach 35×45 mm, które nie powinno być starsze niż 6 miesięcy. Urzędnik poprosi petenta również o wypełnienie standardowego formularza z danymi potrzebnymi do dowodu. W przypadku zmiany nazwiska w wyniku małżeństwa zawartego za granicą, potrzebny jest również odpis polskiego aktu małżeństwa.

Ile kosztuje wyrobienie paszportu?

Wyrobienie paszportu kosztuje 140 złotych dla osoby dorosłej. Połowę tej sumy płaci się w przypadku wyrabiania tego dokumentu dla uczniów i studentów, emerytów i rencistów, osób niepełnosprawnych, osób otrzymujących zasiłek stały, osób przebywających w domach opieki społecznej albo w zakładach opiekuńczych, osób utrzymywanych przez niepełnosprawnego małżonka lub małżonka, który jest emerytem bądź rencistą, kombatantów i posiadaczy ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. Jeżeli petent ma więcej niż 70 lat lub wyjazd wiążę się z koniecznością leczenia, paszport można uzyskać za darmo.

Ile należy czekać na paszport?

Paszport powinien być wydany 30 dni od czasu złożenia odpowiedniego wniosku. Najczęściej jednak gotowy jest do odebrania już wcześniej: informacje o takim stanie rzeczy można sprawdzić na odpowiedniej rządowej stronie internetowej. Nowy paszport ważny jest przez okres dziesięciu lat.