Liczba skarg na brak dostosowania instytucji publicznych do potrzeb osób niepełnosprawnych pozostaje niska

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) otrzymał tylko 75 skarg dotyczących niewłaściwego dostosowania podmiotów publicznych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W sześciu przypadkach zostały podjęte decyzje nakazujące zapewnienie odpowiedniej dostępności.

Osoby z niepełnosprawnościami, seniorzy oraz inni, którzy doświadczają trudności w codziennym życiu, takie jak rodzice pchający wózki dziecięce, mają prawo składać skargi do PFRON, jeżeli instytucja publiczna nie zapewnia im możliwości korzystania z usług ze względu na brak dostępności architektonicznej lub informacyjnej. Takie prawo istnieje już od ponad dwóch lat. Jednak dane przekazane przez fundusz Dziennikowi Gazecie Prawnej pokazują, że dotychczas wpłynęło tylko 75 takich skarg.

Eksperci są zdania, że niska liczba skarg nie wynika z prawidłowego dostosowania urzędów i innych instytucji publicznych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wręcz przeciwnie, jak pokazuje raport Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej na temat zapewniania dostępności. Ich zdaniem, minimalna liczba skarg jest spowodowana brakiem wiedzy o przysługujących uprawnieniach i skomplikowanym procesem składania skarg.