Zmieniono kryteria oceny potrzeb wsparcia osób z niepełnosprawnościami

Według nowego rozporządzenia, które zaczęło obowiązywać od 29 listopada br., 25 najbardziej punktowanych z 32 czynności codziennych będzie brane pod uwagę przy wyznaczaniu skali wsparcia dla osoby z niepełnosprawnością. Rozporządzenie to zostało wprowadzone przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej 23 listopada 2023 r. (Dz.U. poz. 2581) i dotyczy sposobu ustalania poziomu wsparcia dla osób niepełnosprawnych.

Nowe przepisy wprowadzają szczegółowy proces oceny funkcjonalnej osoby niepełnosprawnej w kontekście nowego świadczenia wspierającego, które wejdzie w życie 1 stycznia 2024 r. Otrzymanie tego świadczenia będzie zależało od liczby punktów zdobytych na skali potrzeby wsparcia, gdzie maksymalna liczba punktów wynosi 100, a minimalna wymagana do otrzymania wsparcia – 70.

Rozporządzenie przewiduje określenie poziomu wsparcia w kontekście samodzielności osoby niepełnosprawnej w realizacji 32 czynności związanych z codziennym życiem. Każda z tych czynności będzie oceniana pod kątem rodzaju wsparcia, jakiego osoba potrzebuje do jej wykonania. To stanowi zmianę w porównaniu z pierwotnym projektem rozporządzenia.

W pierwotnej wersji oceniano czy osoba wymaga nadzoru, częściowej współpracy, całkowitej substytucji czy specjalnego wsparcia, a za to przyznawano punkty (od 0,95 do 1). W obecnie obowiązującej wersji rozporządzenia ocenia się, czy osoba niepełnosprawna potrzebuje wsparcia towarzyszącego, częściowego, pełnego czy szczególnego, a punkty przyznawane są w skali od 0,80 do 1. Podobna zmiana dotyczy oceny częstotliwości udzielanego wsparcia – dawniej sformułowano to jako: prawie nigdy, sporadycznie, dość często, przeważnie czy zawsze (z punktami od 0,50 do 1), teraz jest to: czasami, często, bardzo często, zawsze (punkty pozostały te same).